Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/13692/virtual) in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/eracr.cz/wp-includes/blocks.php on line 532
Erasmus+ díky ERA podpoří školní vzdělávání ve Zlínském a Jihomoravském kraji – Evropská rozvojová agentura

Erasmus+ díky ERA podpoří školní vzdělávání ve Zlínském a Jihomoravském kraji

Od září tohoto roku se dva z našich dlouholetých partnerů z řad škol zapojí do mezinárodních projektů, a to do strategických partnerství v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Zatímco Střední průmyslová škola Otrokovice se zapojí do projektu zaměřeného na mediální výchovu, základní škola Jedovnice (okres Blansko) se zapojí do projektu zaměřeného na podporu podnikatelských dovedností. Každá ze škol získá grant přes půl milionu korun.

Erasmus_estudiantes

Hands on media literacy
SPŠ Otrokovice se zapojí do dvouletého mezinárodního projektu Hands on media literacy, jehož vedoucím partnerem je polský tým vysokých škol Zespol Szkol Nr 2 w Sanoku. Projekt byl podán k polské národní agentuře Erasmus+ a jeho cílem je vyvinout a zavést inovativní výukové a učební metody pro děti na prvním stupni. Bude se jednat o metody rozvíjející dovednosti v oblasti mediální výchovy a jazykové znalosti. Metody budou založeny na využití ICT ve výuce.

Prostřednictvím vytváření pracovních skupin složených ze studentů různých národností a věkových kategorií bude projekt posilovat schopnost spolupráce mezi mladými lidmi v dnešním globalizovaném světě a učit je kriticky přistupovat k informacím, které jsou jim zprostředkovávány médii. Jedním z cílů projektu je také upozornit na důležitou roli nevládních neziskových organizací a škol, které studentům mohou pomoci zorientovat se v problematice médií.

V rámci projektu se uskuteční 2 krátkodobé výměnné pobyty studentů a 4 mezinárodní meetingy partnerských organizací, z nichž jeden se bude konat také v České republice.

KidVenture
ZŠ Jedovnice se zapojí do tříletého mezinárodního projektu KidVenture, jehož vedoucím partnerem a koordinátorem je britská Kingston University Higher Education Corporation. Projekt KidVenture zahrnuje partnery různých odborností a kulturního zázemí. Zaměří se na zvýšení podnikatelských dovedností dětí prostřednictvím her a na rozvoj inovací v oblasti vzdělávání.

Hlavním výstupem projektu bude inovativní výuková počítačová hra, která podpoří podnikavost dětí od 6 do 10 let a která bude pilotně testována v partnerských školách. Tato hra, jíž budou děti moci hrát samostatně nebo ve skupinách, jim umožní naučit se spolupracovat pro dosažení úspěchu a činit rozhodnutí v rámci skupiny. Zároveň budou tyto děti soutěžit s jinými skupinami na virtuálním trhu. Záměrem projektu je rozvoj nových dovedností a schopností dětí, jako je kreativita, týmová práce, vůdcovství, porozumění trhu a mnoho dalších.

V rámci projektu se uskuteční 6 vzdělávacích cest do zahraničí a 5 projektových setkání, z nichž poslední se bude konat v ZŠ Jedovnice.