Mobilita španělských zaměstnanců

Ve dnech od 14. do 19. května 2017 proběhla pod záštitou Evropské rozvojové agentury s.r.o. (ERA) mobilita 4 španělských zaměstnanců, během které měli dotyční možnost seznámit se se stylem výuky na českých školách a fungováním služeb pro veřejnost na území Prahy. Mobilita se uskutečnila v rámci projektu ALJARAFE EN EUROPA. Jejím hlavním cílem bylo seznámit učitele Dolores a Manuela ze španělských odborných škol s tím, jakým způsobem se při výuce na českých školách využívají ICT nástroje a další interaktivní pomůcky. Naopak pro Mercedes a Antonia, zaměstnance Mancomunidad Aljarafe, bylo důležité pochopit princip a fungováním českých městských úřadů a magistrátu. Na účastníky čekal bohatý a zajímavý program, který jim poskytl mnoho cenných informací a díky kterému měli také možnost seznámit se s Prahou jako takovou.

Po příletu čekalo účastníky úvodní seznámení se zaměstnanci ERA, po kterém následovala prohlídka Magistrátu hlavního města Prahy. Druhý den v dopoledních hodinách proběhlo stínování výuky na střední odborné škole Františka Křižíka, kde měli účastníci mobility možnost navštívit výuku turbín, automatizace a IT. Po obědě následovala prohlídka historického centra Prahy.  Středeční dopoledne bylo věnováno návštěvě Městského úřadu Prahy 7, po které následovala prohlídka celé městské části, kdy se účastnici prošli Stromovkou, Letnou i Výstavištěm Holešovice. Ve čtvrtek byla naplánována návštěva Základní školy K Dolům, kde proběhlo mimo jiné také seznámení s ICT pomůckou magic box, využívanou při výuce mladších žáků. V pátek ještě před odletem stihli účastníci navštívit Hasičský útvar ochrany Pražského hradu a Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

V rámci této pětidenní mobility získali španělští zaměstnanci povědomí o fungování českých škol a využívání interaktivních pomůcek při výuce, stejně jako o fungování městských úřadů. Vzhledem k velmi vstřícnému postoji českých škol i městských úřadů si španělští zaměstnanci odnesli řadu cenných poznatků a mobilita je považována za velmi úspěšnou.

spanele_3 spanele_2 spanele_1