CREA.T.Y.V.

Nový mezinárodní projekt, do kterého se Evropská rozvojová agentura zapojila, odstartoval 1.4.2017. Projekt s názvem CREA.T.Y.V. poběží 24 měsíců a zúčastní se ho instituce z České republiky, Irska, Itálie a Rumunska. Cílem projektu je zapojení mladých lidí s omezenými možnostmi zpět do společnosti a posílení jejich schopností a sociálního sebevědomí tak, aby se mohli znovu aktivně podílet na tvorbě budoucí společnosti.

Spolupráce bude zahájena během Kick-Off Meeting v Bukurešti, který se uskuteční začátkem května. Setkání se zúčastní zástupci ERA i ostatních partnerských organizací, aby si vyměnili nápady a rady. Dále zde vedoucí partneři představí metodu kreativního dramatu jakožto zásadní výukový nástroj celého projektu.

Více o projektu CREA.T.Y.V. a jeho smyslu najdete zde.