První tisková zpráva VINA (Ověřování získaných informálních a neformálních dovedností)

Erasmus plus logoVina

 

31.března 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

VINA (Validating Informal and Non-formal Acquired Skills – Ověřování získaných informálních a neformálních dovedností)

Projekt zaměřený na ověřování dovedností ve vzdělávání dospělých, spolufinancovaný Evropskou unií

EURO, italské centrum výzkumu, podpory a iniciativy EU, společně s partnerskými organizacemi z Velké Británie (European Learning Network Ltd), České republiky (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), Řecka (K Poulopoulos E.P.E.) a Polska (Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej), úspěšně získaly dotaci z programu Erasmus+ na tento zajímavý projekt, zaměřený na vzdělávání dospělých napříč Evropou.

Erasmus+ je program Evropské unie na podporu vzdělání, školení, mládeže a sportu v Evropě. Jeho rozpočet, 14,7 miliard euro, poskytne více než 4 milionům evropanů příležitost studovat, pracovat jako dobrovolník, získat zkušenosti a praxi v zahraničí. Projekt VINA je schválen v rámci Klíčové akce 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů – programu Erasmus+, vedeným Italskou národní agenturou Erasmus Plus Indire.

Cílovou skupinou projektu VINA (Validating Informal and Non-formal Acquired Skills) jsou pedagogové, lektoři, experti a další uživatelé, kteří by měli zvyšovat kompetence a schopnosti dospělých jedinců v neformálním sektoru tak, aby odpovídaly požadavkům 21. století.

Projektové konsorcium vytvoří:

  • databázi nástrojů pro ověření neformálního vzdělávání;
  • analyzátor pro rozpoznání příležitostí (Recognition Opportunities Tendency Analyser (R.O.T.A.))

Zahrnutím externích partnerů, vysokých škol, expertů, lektorů, veřejných institucí, trenérů, učitelů a širší komunity, 5 partnerů pomocí detailního výzkumu vytvoří databázi a online ověřovací nástroj, který bude snadno použitelný. Oba výstupy budou dostupné jako veřejné zdroje.

 

Více informací o projektu naleznete na  www.vinaproject.eu

 

Kontakty

Koordinátor projektu: EURO

Viale dell’Olimpo n° 30a – 90147 Palermo (Italy)

E mail: info@associazioneeuro.org

 

Koordinátor šíření výstupu: European Learning Network Ltd

152 City Road, London EC1V 2NX – UK

E mail: info@elnpartner.co.uk

 

“Tento projekt je spolufinancován za podpory Evropské komise.

Tato publikace odráží pouze autorova stanoviska a Evropská komise nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv použití, které by mohlo být vytvořeno z informací v ní obsažených.”