Výtvarný projekt Contain[era] byl zahájen v Praze a poběží v 7 evropských metropolích

 contain-era

Projekt Contain[era], který byl podpořen programem Kreativní Evropa – Kultura, bude zahájen v Praze a sedmi dalších evropských metropolích. Od 20. srpna 2015 se osm nákladních kontejnerů promění v mobilní galerie, které poskytnou prostor pro multimediální výstavu. Projektu se účastní osm výtvarných umělců – Adéla Součková (CZ), Dionýz Troskó (SK), János Brückner (HU), Karol Komorowski (PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH) a Carlo Zanni (IT). Celý projekt vyvrcholí v říjnu společnou výstavou a sympóziem na pražském ostrově Štvanice.

Hlavními tématy výstavy jsou informace a jejich šíření, site-specific versus non site-specific, překlenutí hranice mezi lokálním a globálním, hledání vlastních kořenů v post-internetové době. Program odstartuje vernisáž Adély Součkové 20. srpna v 19 hodin v Containallu nedaleko pražské Kampy. Současně proběhnou vernisáže také v Bratislavě, Varšavě, Budapešti, Římě, Curychu, Berlíně a Vídni.  Multimediální instalace v kontejnerech, tematicky zaměřené na ztvárnění národního kulturního dědictví a přenos informace v post-internetové době, budou po dobu dvou měsíců putovat v kruhu a vzájemně tak propojí sousední kultury. Výstavu doplní devátý „evropský“ kontejner, společné mezinárodní dílo všech participujících umělců. Vernisáž společné výstavy osmi kontejnerů na pražském ostrově Štvanice uzavře putovní část projektu. Součástí Pražského Sympozia bude hudební a divadelní doprovodný program a dvoudenní odborná konference s účastí vystavujících umělců, galeristů a teoretiků z participujících států. Samotná výstava kontejnerů potrvá do 8. listopadu.

V závěrečné zimní fázi projektu budou umělci opět vystavovat v partnerských zemích, tentokrát ale ve vzájemné spolupráci s kurátory zúčastněných galerií. Závěrečným výstupem projektu bude obsáhlá publikace s obrazovými materiály a dalšími postřehy.

stažený soubor (2)

Projekt je jediným úspěšným projektem financovaným programem Kreativní Evropa v rámci aktivity Projekty menšího rozsahu vedeným českou organizací. V roli partnera se  schválených projektů zúčastní 9 českých organizací (Art Direct, Zahrada, CIANT, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Pontopolis, Ostravská univerzita v Ostravě, Zaedno, Brainz, Buchty a loutky).

Více informací o projektu najdete na webu: http://www.containera.eu/.

Tiskovou zprávu Institutu umění s názvem Úspěšné projekty s českou účastí v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura v roce 2015 můžete stáhnout zde.

Další uzávěrka na podání žádostí v rámci výzvy na podporu projektů evropské spolupráce bude 7. října 2015 a více informací o ní se můžete dočíst zde nebo nás kontaktujte.