V. ročník ocenění Pečeť kvality Comenius 2015

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje V. ročník ocenění Pečeť kvality Comenius 2015 pro nejúspěšnější projekty partnerství programu Comenius –Výzva 2013.

Kdo může ocenění získat:

  • školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol Comenius
  • obce či kraje, které se zapojily do Partnerství Comenius Regio

Partnerství škol Comenius, realizovaná v letech 2013 – 2015, budou oceňována na základě zaslaných přihlášek hodnocených externími experty. Hlavními kritérii pro udělení ceny bude kvalita realizace a řízení projektu, výsledky a přínosy projektu a udržitelnost projektu.

Přihlášky do soutěže je možno zasílat elektronicky do 20. 9. 2015 na adresu národní agentury (SE@dzs.cz). Přihláška ke stažení zde.

Partnerství Comenius Regio, realizovaná v letech 2013 – 2015, budou oceňována za kvalitu realizace naplánovaných aktivit, dlouhodobou udržitelnost výsledků partnerství v rámci regionu a diseminace výstupů partnerství nad rámec regionu. Hodnoceny budou všechny obdržené závěrečné zprávy.

Výsledky hodnocení podléhají schválení Schvalovací komise sestavené ze zástupců DZS, MŠMT akademické sféry, neziskové a občanské sféry.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne na Konferenci Comenius 26. 11. 2015 v Praze.