Výtvarný projekt Contain[era] byl zahájen v Praze a poběží v 7 evropských metropolích

 contain-era

Projekt Contain[era], který byl podpořen programem Kreativní Evropa – Kultura, bude zahájen v Praze a sedmi dalších evropských metropolích. Od 20. srpna 2015 se osm nákladních kontejnerů promění v mobilní galerie, které poskytnou prostor pro multimediální výstavu. Projektu se účastní osm výtvarných umělců – Adéla Součková (CZ), Dionýz Troskó (SK), János Brückner (HU), Karol Komorowski (PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH) a Carlo Zanni (IT). Celý projekt vyvrcholí v říjnu společnou výstavou a sympóziem na pražském ostrově Štvanice.

Hlavními tématy výstavy jsou informace a jejich šíření, site-specific versus non site-specific, překlenutí hranice mezi lokálním a globálním, hledání vlastních kořenů v post-internetové době. Program odstartuje vernisáž Adély Součkové 20. srpna v 19 hodin v Containallu nedaleko pražské Kampy. Současně proběhnou vernisáže také v Bratislavě, Varšavě, Budapešti, Římě, Curychu, Berlíně a Vídni.  Multimediální instalace v kontejnerech, tematicky zaměřené na ztvárnění národního kulturního dědictví a přenos informace v post-internetové době, budou po dobu dvou měsíců putovat v kruhu a vzájemně tak propojí sousední kultury. Výstavu doplní devátý „evropský“ kontejner, společné mezinárodní dílo všech participujících umělců. Vernisáž společné výstavy osmi kontejnerů na pražském ostrově Štvanice uzavře putovní část projektu. Součástí Pražského Sympozia bude hudební a divadelní doprovodný program a dvoudenní odborná konference s účastí vystavujících umělců, galeristů a teoretiků z participujících států. Samotná výstava kontejnerů potrvá do 8. listopadu.

V závěrečné zimní fázi projektu budou umělci opět vystavovat v partnerských zemích, tentokrát ale ve vzájemné spolupráci s kurátory zúčastněných galerií. Závěrečným výstupem projektu bude obsáhlá publikace s obrazovými materiály a dalšími postřehy.

stažený soubor (2)

Projekt je jediným úspěšným projektem financovaným programem Kreativní Evropa v rámci aktivity Projekty menšího rozsahu vedeným českou organizací. V roli partnera se  schválených projektů zúčastní 9 českých organizací (Art Direct, Zahrada, CIANT, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Pontopolis, Ostravská univerzita v Ostravě, Zaedno, Brainz, Buchty a loutky).

Více informací o projektu najdete na webu: http://www.containera.eu/.

Tiskovou zprávu Institutu umění s názvem Úspěšné projekty s českou účastí v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura v roce 2015 můžete stáhnout zde.

Další uzávěrka na podání žádostí v rámci výzvy na podporu projektů evropské spolupráce bude 7. října 2015 a více informací o ní se můžete dočíst zde nebo nás kontaktujte.

Kreativní Evropa – výsledky březnové výzvy vyhlášeny

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky březnové výzvy programu Kreativní Evropa –  Kultura zaměřené na projekty evropské spolupráce

V rámci březnové výzvy bylo podpořeno celkem 79 projektů z celkového množství 485 žádostí koncipovaných pro programovací období 2014-2020. Z 11 podaných českých žádostí uspěla jediná, a to žádost společnosti designSUPERMARKET s projektem European Design Stories. V roli žadových partnerů se do projektů zapojí 10 českých subjektů: Young Talents, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, CIANT, Tranzit.cz, Národní archiv, Tanec Praha, Zdravotní klaun, Jihočeské divadlo, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum a Uměleckoprůmyslové muzeum.

Finanční podpora z programu Kreativní Evropa je vyčleněna na projekty, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti Evropy v kultuře, filmu či ostatních kreativních odvětvích a zachování kulturní a jazykové rozmanitosti.  Žádosti o grant mohou být podávány ve dvou kategoriích:

  • Kategorie 1: Projekty spolupráce menšího rozsahu (projekty v maximální výši 200 000 eur, které zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích).
  • Kategorie 2:  Projekty spolupráce většího rozsahu (projekty do výše 2 milionů EUR, které zahrnují vedoucího partnera spolu s minimálním počtem pěti dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích).

Maximální míra financování Evropské komise byla stanovena u projektů menšího rozsahu na 60%, u projektů se spoluprácí většího rozsahu na 50% z celkové částky projektu. Výsledky výzvy Projektů evropské spolupráce ukázaly značné zvýšení podpory velkých projektů, kde úspěšnost žádostí činila 28,38 %. (V rámci kategorie Projekty menšího rozsahu činila úspěšnost 11,98 %.)

Další termín pro podávání žádostí v rámci programu Krativní Evropa – Kultura zaměřená na projekty evropské spolupráce byl vypsán na 1.10. 2014 ve 12:00. Více informací o této výzvě naleznete zde.

V rámci programu Kreativní Evropa byly také zveřejněny výsledky březnové výzvy zaměřené na Literární překlady. Z českých žadatelů bylo úspěšné pouze nakladatelství Větrné mlýny s.r.o.  Více informací o tomto projektu a o celé výzvě naleznete zde.

Loutkáři z České republiky, Slovinska a Estonska si vyměňují zkušenosti

V plném proudu je unikátní projekt výměny zkušeností loutkářů z České republiky, Slovinska a Estonska, v němž českou scénu zastupuje královéhradecké Divadlo DrakDalšími partnery jsou divadla ze Slovinska a Estonska.

Cílem projektu je představit přístupy loutkářského umění v každé ze zúčastněných zemí. Hlavní aktivitou projektu pak jsou společné workshopy, během kterých jsou loutkáři z jednotlivých divadel mimo jiné zapojeni do příprav inscenací. V minulém roce již proběhly workshopy v Ljubljani a Tallinu, další by se tedy měl uskutečnit v ČR. Jak uvedla ředitelka Draku Eliška Finková, zástupci všech tří divadel se budou podílet i na vzniku nové inscenace Podivuhodný Cirkus doktora Tarzana, která bude mít premiéru 15. března.

Projekt byl podpořen v rámci programu Kultura jako jeden ze třinácti úspěšných projektů, pocházejících od žadatelů z České republiky. Žádost podalo celkem 476 subjektů ze zemí Evropské unie, podpořeno z nich bude 114. Program Kultura sice v roce 2013 skončil, ale od roku 2014 funguje společně s programem MEDIA pod hlavičkou programu Kreativní Evropa. V tomto programu je uzávěrka podávání žádostí již 5. března 2014.

 

Zdroj: www.divadlo.cz