Kreativní Evropa – výsledky březnové výzvy vyhlášeny

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky březnové výzvy programu Kreativní Evropa –  Kultura zaměřené na projekty evropské spolupráce

V rámci březnové výzvy bylo podpořeno celkem 79 projektů z celkového množství 485 žádostí koncipovaných pro programovací období 2014-2020. Z 11 podaných českých žádostí uspěla jediná, a to žádost společnosti designSUPERMARKET s projektem European Design Stories. V roli žadových partnerů se do projektů zapojí 10 českých subjektů: Young Talents, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, CIANT, Tranzit.cz, Národní archiv, Tanec Praha, Zdravotní klaun, Jihočeské divadlo, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum a Uměleckoprůmyslové muzeum.

Finanční podpora z programu Kreativní Evropa je vyčleněna na projekty, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti Evropy v kultuře, filmu či ostatních kreativních odvětvích a zachování kulturní a jazykové rozmanitosti.  Žádosti o grant mohou být podávány ve dvou kategoriích:

  • Kategorie 1: Projekty spolupráce menšího rozsahu (projekty v maximální výši 200 000 eur, které zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích).
  • Kategorie 2:  Projekty spolupráce většího rozsahu (projekty do výše 2 milionů EUR, které zahrnují vedoucího partnera spolu s minimálním počtem pěti dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích).

Maximální míra financování Evropské komise byla stanovena u projektů menšího rozsahu na 60%, u projektů se spoluprácí většího rozsahu na 50% z celkové částky projektu. Výsledky výzvy Projektů evropské spolupráce ukázaly značné zvýšení podpory velkých projektů, kde úspěšnost žádostí činila 28,38 %. (V rámci kategorie Projekty menšího rozsahu činila úspěšnost 11,98 %.)

Další termín pro podávání žádostí v rámci programu Krativní Evropa – Kultura zaměřená na projekty evropské spolupráce byl vypsán na 1.10. 2014 ve 12:00. Více informací o této výzvě naleznete zde.

V rámci programu Kreativní Evropa byly také zveřejněny výsledky březnové výzvy zaměřené na Literární překlady. Z českých žadatelů bylo úspěšné pouze nakladatelství Větrné mlýny s.r.o.  Více informací o tomto projektu a o celé výzvě naleznete zde.