Trénink 3D tisku pro učitele v projektu Fun@Science

V období od 15. Do 19. 10. 2018 se v rámci projektu Fun@Science uskutečnil pětidenní trénink pro evropské učitele s důrazem na poznávání technologie 3D tisku a její efektivní využití při výuce.

Workshop byl veden našimi partnery vzdělávacího centra TUCEP, které sídlí v nádherném Italském městě Perugia. V rámci tréninku se účastníci seznámili s historií a teoretickou stránkou 3D tisku a především si vyzkoušeli tisk samotný, díky propůjčení čtyř 3D tiskáren, včetně ovládání počítačových programů pro tisk nezbytných.

Všichni zúčastnění se přesvědčili o jedinečnosti této technologie a zároveň se svými kolegy z ostatních zemí sdíleli inspiraci pro využití 3D tisku ve výuce nejen přírodovědných předmětů. V závěru setkání se učitelé, rozdělení do několika skupin, věnovali praktické přípravě konkrétního vzdělávacího projektu zahrnujícího tuto technologii. Kvalita těchto projektů byla skutečně vysoká a doložila tak přínosnost celé akce.