Meeting projektu AlterDrive

V období od 16. do 18.10.2018 se uskutečnilo setkání partnerů projektu Alterdrive v polském městě Byalistok. Projektu  se aktivně účastní i Evropská rozvojová agentura a podílí se na jednotlivých krocích, které vedou k postupnému vytváření nového učebního manuálu pro střední průmyslové školy v oblasti alternativních pohonů do aut. Součástí setkání bylo vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo v minulých měsících u autorizovaných servisů renomovaných automobilových značek ve všech partnerských zemích projektu.

Dotazníkové šetření vedlo k zajímavým závěrům, které potvrzovaly, že je v současné době nezbytně nutné začít s intenzivním vzděláváním žáků průmyslových škol v oblasti alternativních pohonů. Specialisté chybí, je potřeba urychleně vyškolit nové servismany, elektro motor je od klasického spalovacího motoru na míle vzdálený systém, kterému současní automechanici nerozumí a autorsvisy nemají dostatek vyučených autotroniků pro elektrické či hybridní motory.

Tým projektu dostal pozitivní zpětnou vazbu ohledně svých záměrů a naplánoval další kroky pro nadcházející měsíce.