Páté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities

23. a 24. října 2018 se v bulharském městě Blagoevgrad uskutečnilo páté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities. Dvoudenní setkání hostil bulharský projektový partner Association of South-Western Municipalities.  

V průběhu prvního dne setkání, který byl věnován aktuálním projektovým výstupům, partneři prezentovali své akční plány a diskutovali plánovanou finální konferenci projektu, která se uskuteční v roce 2019 v Budapešti, jejímž hlavním organizátorem je maďarská agentura Central Transdanubian Innovation. Druhý den setkání byl věnován třem odlišným studijním návštěvám na území Blagoevgradu: první v květinové zahradě sociálního podniku zaměstnávající znevýhodněné občany, další v zimní zahradě denního centra pro postižené děti a posledního v experimentální zahradě na půdě periferní oblasti města Blagoevgrad. 

Pro více informací o projektu AgriGo4Cities naleznete na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities