Ukončené projekty

 

[toggle]
[toggle_item title=“Vzdělávání“]
[toggle_sub]
[toggle_item_sub title=“Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce“]

Projekt Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce byl financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a probíhal od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014. Cílem projektu bylo zlepšit ve Středočeském kraji nabídku dalšího vzdělávání, a to vzdělávání ve velmi důležité oblasti, jíž je zapojení do mezinárodních projektů.

V průběhu projektu byl nejprve vytvořen obsah kurzu Možnosti mezinárodní spolupráce po roce 2014, který byl průběžně konzultován s lektory a poté převeden do formy metodiky pro lektory a vzdělávacího portálu pro účastníky dalšího vzdělávání.

Další informace o projektu můžete získat zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Vzdělávání vedoucí k poskytování kvalitnějších služeb“]

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. realizovala od července 2012 do prosince 2013 projekt interního vzdělávání zaměstnanců mladších 30-ti let. Realizaci projektu nám umožnil grant z Operačního programu Praha Adaptabilita.

V rámci projektu byly realizovány tyto kurzy:

  • kurz společenské odpovědnosti;
  • kurz měkkých dovedností (tzv. soft skills) – školení se budou věnovat komunikačním dovednostem, prezentačním dovednostem, neverbální komunikaci, time managementu, stress managementu a syndromu vyhoření;
  • jazykové kurzy;
  • obchodní dovednosti, přístup ke klientovi, komunikace s klientem (písemná, telefonická forma);
  • PC kurzy pro pokročilé.

Více informací o projektu zde.

[/toggle_item_sub]
[toggle_item_sub title=“RENEW“]
RENEW byl mezinárodním projektem v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci. Hlavním cílem RENEW bylo vytvořit mezinárodní platformu pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti financování projektů z prostředků evropských fondů. RENEW tak přispěl ke zvýšení spolupráce evropských partnerů na takových projektech.

Více informací o projektu můžete získat na jeho webových stránkách, v katalogu úspěšných projektů nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“W.I.N.E.“]

Cílem projektu bylo identifikovat a sdílet osvědčené postupy v oblasti marketingu vinařské turistiky v partnerských zemích a používat je jako základ pro vzdělávání malých a středních vinařů. Více informací zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti odborného vzdělávání“]

Projekt „Podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti odborného vzdělávání“ se zaměřuje na zvyšování kvality a atraktivity odborného vzdělávání, zlepšení kapacit, zavedení moderních školících nástrojů a je příležitostí pro získání informací o inovativních pedagogických přístupech. Více informací zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Projekt THEY.EA“]

Cílem projektu THEY.EA bylo zvýšit povědomí o evropských programech a nástrojích, které mohou pomoci mladým lidem s hledáním práce a začleněním do pracovního trhu.

Více informací zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Projekt PRINTSTEM“]

Cílem projektu bylo zlepšit metody výuky matematiky, fyziky a přírodovědných předmětů na středních školách, a to za pomoci použití ICT technologií ve výuce.

Více informací zde.

[/toggle_item_sub]
[/toggle_sub]
[/toggle_item]

[toggle_item title=“Mobility a stáže“]

 

[toggle_sub]
[toggle_item_sub title=“Stáže pro mladé“]

Tento projekt nabízel žákům a studentům posledních ročníků získání pracovní praxe ještě během studia. Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (Stáže pro mladé) se tímto snažily řešit nezaměstnanost čerstvých absolventů škol na trhu práce. Účastníkem mohli být žáci posledního ročníku středních škol či studenti posledních dvou semestrů na VOŠ či VŠ.

Na projekt navázala Evropská rozvojová agentura jeho pokračováním v rámci Stáží pro mladé 2.

Více informací o projektu můžete nalézt zde.

[/toggle_item_sub]
[toggle_item_sub title=“Stáže pro mladé 2″]
Zapojili jsme se do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků získání pracovní praxe ještě během studia. Více informací zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Stáže ve firmách“]

Realizátorem projektu byl Fond dalšího vzdělávání a jeho hlavním cílem bylo zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt byl určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které měli trvalé bydliště mimo hlavní město Praha.

Více informací o projektu můžete nalézt zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Odborné praxe pro mladé do 30 let“]

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 30 let věku realizací cíleného nástroje/opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Evropská rozvojová agentura během projektu přijala dva stážisty na dobu jednoho roku.

Více informací o projektu můžete nalézt zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Erasmus pro mladé podnikatele“]

Erasmus pro mladé podnikatele byl zahájen v roce 2009, kdy vyjeli do zahraničí na zkušenou první podnikatelé. Od té doby vyjela za hranice více než tisícovka mladých podnikatelů a Evropská rozvojová agentura hostila již dvě mladé stážistky v rámci tohoto programu – Zsuzsannu z Maďarska a Kadi z Estonska.

Více informací o programu můžete nalézt zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“VISIT“]

ERA na konci roku 2013 a začátkem roku 2014 figurovala jako zprostředkující organizace v rámci projektu VISIT, který byl financován z programu Leonardo da Vinci a souběžně probíhal také v Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a na Kypru. Projekt si kladl za cíl zlepšit kvalitu turismu a přispět k ochraně kultury a kulturního dědictví.

Ve spolupráci s italským městem Santa Maria Capua Vetere zajistila Evropská rozvojová agentura v rámci tohoto projektu stáže v oblasti cestovního ruchu a kultury pro 21 mladých lidí z Itálie.

Více informací o projektu můžete nalézt v katalogu úspěšných projektů nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“GoTOUR“]

Ve spolupráci s italskou neziskovou organizací Eurokom Association zajistila Evropská rozvojová agentura v rámci projektu GO Tour stáže v oblasti cestovního ruchu a kultury pro 9 mladých lidí z Itálie. Po dobu 20 týdnů měli stážisté možnost si rozšířit nejen své profesní znalosti a zkušenosti, ale také si i zlepšit svoji jazykovou vybavenost. Hostujícími organizacemi byly instituce z oblasti cestovního ruchu a kultury, jako jsou hotely, cestovní agentury, muzea, galerie apod.

Více informací o projektu můžete nalézt v katalogu úspěšných projektů nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“VISA“]

V období od 20. června do 26. července navštívilo Prahu  deset studentů italské střední školy Profagri Salerno, kteří k nám přijeli v rámci projektu spadajícího do programu Erasmus+. Studenti měli zajištěnou pracovní stáž na Dobré farmě v Máslovicích, vesnici asi 18 km vzdálené od Prahy. Zde měli pestrou náplň činností a seznámili se s každodenním chodem farmy.

Studenti za dobu svého pobytu v Praze také absolvovali několik exkurzí, vybraných tak, aby teoreticky i prakticky doplňovaly jejich vzdělání. Jedna z exkurzí byla například do Národního zemědělského muzea, kde měla velký úspěch výstava „Laboratoř ticha“, která za pomoci nejnovějších technologií zprostředkovává návštěvníkům mikrokosmos lesní flóry, a která zvítězila v roce 2015 na výstavě EXPO Milan.

Studenti své zážitky z Prahy hodnotili vesměs pozitivně, velký úspěch měly zejména exkurze a volný čas strávený v Praze, a podle svých slov odjížděli obohaceni o mnoho nových zážitků, ať už pracovního, nebo osobního charakteru.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“FIVET“]

Evropská rozvojová agentura zprostředkovala stáže středoškolským studentům módy a designu italské školy Comune di Casapula, kteří do Prahy přijeli v rámci projektu spadajícího do programu Erasmus+.  Od července do srpna jsme v Praze hostili deset studentů, kteří si na 5 týdnů vyzkoušeli, jaké je to pracovat v oděvnictví. Studenti byli umístěni v designových a oděvních buticích, vyzkoušeli si činnosti jako navrhování oděvů a doplňků, šití a spravování oděvů, upcycling a recyklaci oděvů.

V rámci pobytu studenti absolvovali několik exkurzí a prohlídek muzeí. Populární byla zejména výstava Andyho Warhola v Gallery of Art Prague. Exkurze byly vybírány zejména tak, aby z ní studenti módy a designu mohli načerpat inspiraci pro svou tvůrčí práci.

Studenti pozitivně ohodnotili zejména krásu hlavního města Prahy a péči zaměstnanců Evropské rozvojové agentury, kteří zajišťovali exkurze a poskytovali logistickou podporu v průběhu celého pobytu.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Mobile mechanic on the European market“]

Na přelomu září a října proběhla mobilita 17 polských studentů v rámci projektu mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě s názvem Mobile mechanic on the European market, který byl kofinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky Evropské rozvojové agentuře se do projektu zapojily dvě střední školy z České republiky, Střední škola technická Zelený Pruh a Střední průmyslová škola dopravní a.s. Tyto školy hostily studenty oboru Motorová vozidla, lodě a letadla z polské školy Marshal Jozef Pilsudski v městě Szczuczyn.

Cílem projektu bylo získání pracovních zkušeností ve vysoce kvalifikovaných společnostech automobilového průmyslu na českém trhu, nabytí nových dovedností souvisejících s danou profesí a prohloubení vědomostí získaných ve škole. Dílčím cílem projektu bylo také zlepšení jazykových znalostí, především angličtiny. Vedle toho se polští studenti účastnící se projektu seznámili s kulturou a zvyky v České republice a také si osvojili základy jazyka českého.

Během třítýdenní mobility polští studenti absolvovali praktické stáže v partnerských autoservisech českých škol a bohatý kulturní program s návštěvou Prahy a Kutné Hory a jejich památek, který jim připravila Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. má v úmyslu s polskou agenturou, která projekt zprostředkovávala, i nadále spolupracovat a na začátek roku 2017 společně plánují další vzdělávací mobilitu, tentokrát polských učitelů, kteří by měli v českých školách absolvovat tzv. Job Shadowing a zažít tak reálnou výuku na zahraniční škole v praxi.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Stínování na českých školách – učitelé z Polska“]

Na přelomu ledna a února 2017 proběhla pod záštitou Evropské rozvojové agentury s.r.o. desetidenní vzdělávací mobilita polských učitelů, během níž měli zahraniční učitelé možnost seznámit se se stylem výuky na českých školách.

Více informací o projektu můžete nalézt zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_sub]
[toggle_item_sub title=“Ekonomové z Polska“]

Téměř celý květen Evropská rozvojová agentura hostila skupinu polských studentů, kteří v Praze získávali své první pracovní i zahraniční zkušenosti. Studenti byli umístěni ve firmách z celé Prahy, které jim připravili odbornou stáž.

Více informací o projektu můžete nalézt zde.

[/toggle_item_sub]

[/toggle_sub]

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Sociální oblast“]

[toggle_sub]
[toggle_item_sub title=“Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“]

Projekt Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) byl financován z prostředků ESF a z rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a probíhal od října 2012 do září 2014. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a rozvoj udržitelné tematické sítě, která by se zaměřila na přenesení aktuálních trendů v sociálních inovacích mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt reagoval na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se postupně dožívají nadprůměrného věku.

Více informací o projektu můžete získat na jeho webových stránkách nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“KEYROMA“]

Projekt KEYROMA byl zaměřený na zvyšování sociálních dovedností romských žen za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím pozitivní motivace a nabídky vzdělávání. Projekt byl financován z Programu celoživotního učení Evropské komise a byl realizován od ledna 2012 do prosince 2013.

Více informací o projektu můžete získat na jeho webových stránkách, v katalogu úspěšných projektů nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“I am Roma“]

Hlavním cílem projektu I am Roma: Changing Mindsets byl boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii ve společnosti se zaměřením na romskou menšinu. Zvláštní důraz v něm byl kladen na ochranu práv dětí a na šíření porozumění a tolerance. Projektu se účastnilo 9 partnerů z Rumunska, Portugalska, Belgie, Slovenska, Bulharska, Irska, Řecka a České republiky, kteří mají zkušenosti v oblasti práce s Romy.

Projekt I am Roma byl přímo financovaný Evropskou komisí, a to programem EU Základní práva a občanství.

Více informací o projektu můžete získat zde nebo v katalogu úspěšných projektů.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Aktivní stárnutí“]

Projekt Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České republice a Evropě byl podpořen v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně v prioritní ose 5 Mezinárodní spolupráce.

Podstatnou součástí projektových aktivit bylo vytvoření tematické sítě s partnery projektu – švédským městem Lodingö, britskou neziskovou organizací P.I.S.C.E.S.wm a českým partnerem – Odborem sociální péče a zdravotnictví hlavního města Prahy, jejímž cílem byla výměna dobré praxe, know-how a přístupů v oblasti aktivního stárnutí, důchodových a zaměstnaneckých politik (ve vztahu k osobám starších 50 let a ženám v předdůchodovém věku).

Více informací o projektu můžete získat zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“DENS“]

Projekt DENS (Different Experience. New Sollution) usiloval o hodnocení a vývoj různých politik a opatření spojených se zvyšováním nabídky práce v kontextu aktivního stárnutí a flexicurity. Flexicurity představuje nový způsob pohledu na flexibilitu a ochranu na pracovním trhu a vyzdvihuje čtyři podstatné faktory, jež mohou usnadnit přesuny mezi zaměstnáními: smluvní uspořádání, celoživotní vzdělávání, aktivní politika trhu práce a moderní systémy sociálního zabezpečení.

Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu, v katalogu úspěšných projektů nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Projekt ELMI“]

Cílem projektu bylo nabídnout osobám, které ve svém volném čase pečují o své blízké, možnost prohloubit své dovednosti v novém e‑learningovém kurzu.

Více informací zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Projekt GYMSEN“]

Cílem projektu GYMSEN bylo vytvořit tréninkový program pro zachování smyslových kapacit seniorů. V rámci projektu byl vytvořen program na procvičování smyslů, především čichu a chuti. Více informací zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Projekt ECO“]

Cílem projektu ECO: European Challenges and Opportunities bylo podpořit podnikatelskou činnost nedávných absolventů, zlepšit jejich zaměstnatelnost a povzbudit jejich aktivní účast ve společnosti. Více informací zde.

[/toggle_item_sub]

[/toggle_sub]

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Technologické inovace“]

[toggle_sub]
[toggle_item_sub title=“CENILS“]

CENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources) byl dvouletý projekt, který je kofinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Realizace probíhala v šesti státech EU – Itálii, České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu a Polsku. Projekt se soustředil na inovativní zdroje světla (Innovative light sources), které jsou jedny z nejlepších nástrojů na zkoumání složení látek a to především na jejich molekulární úrovni.

Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu, v katalogu úspěšných projektů nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“E2BEBIS“]

E2BEBIS (Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) byl mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem bylo zvýšit všeobecné povědomí o novém ekologickém přístupu k zemědělství – konkrétně o využití biouhlu. Jednalo se o dvouletý projekt realizovaný v pěti zemích EU – Itálii, Polsku, Slovensku, Slovinsku a České republice a financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Central Europe. 

Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu nebo zde.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“ACCESS“]
Cílem projektu ACCESS (ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques) bylo urychlení regionální konkurenceschopnosti a sektorové dokonalosti skrze nástroje inovačního managementu a technik. Tohoto hlavního úkolu bylo dosaženo prostřednictvím série aktivit, jako byly sektorové audity nebo výměna zkušeností v relevantních oblastech.
Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu, v katalogu úspěšných projektů nebo zde.
[/toggle_item_sub]

[/toggle_sub]

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Udržitelná doprava a ekologie“]

[toggle_sub]
[toggle_item_sub title=“BICY“]

Projektové konsorcium projektu BICY bylo tvořeno 11 partnery pocházejícími z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Slovenska a Slovinska, kteří se prostřednictvím společného nadnárodního úsilí zaměřili na mobilitu ve střední Evropě a rozšiřování využití bicyklu jako dopravního prostředku.

Projekt BICY byl spolufinancován programem Central Europe a Evropským fondem regionálního rozvoje.

Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu, v katalogu úspěšných projektů nebo zde.

[toggle_sub]
[toggle_item_sub title=“Work locally develops globally – but green“]
Jedná se o projekt v oblasti podpory ekologicky zaměřeného podnikání, a to mezi romskou komunitou. Více informací zde.
[/toggle_item_sub]

[/toggle_sub]

[/toggle_item]

 

[/toggle]

Napsat komentář