EURO angličtina – bezplatný elektronický slovník (nejen) pro mezinárodní projektový management

Národní orgán pro koordinaci vydal slovník EURO ANGLIČTINA jako pomůcku pro všechny, kdo potřebují pro svou práci odbornou angličtinu používanou v rámci evropských institucí. Slovník je volně a bezplatně k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho vydání bylo hrazeno z fondů EU, Operačního programu Technická pomoc.

Slovník, který má česko-anglickou a anglickou-českou část, je jedinečným souborem živých a běžně používaných odborných pojmů z oblasti strukturálních fondů a obecné evropské problematiky. Jeho autorka Mgr. Jana Dyčková patří mezi naše nejlepší překladatele této tématiky. Slovník byl vytvořen ve spolupráci se společností LINGEA s.r.o., významným vydavatelem elektronických i knižních slovníků v ČR.

Slovník není třeba instalovat, po rozbalení archivu je automaticky připraven k použití.