ENGINEER – příklad úspěšného projektu s mimoevropským partnerem

Přestože většina financí rozdělovaných prostřednictvím komunitárních programů směřuje na projekty spolupráce evropských zemí, není samozřejmě účelem dotací uzavírat se inspiraci z vnější. Proto ve většině programů existuje také možnost mít v projektu partnera ze zemí mimo Evropu. Začlenění takového partnera musí být samozřejmě řádně zdůvodněno a většinou je spojeno s některými omezeními, ale pro projekt může být zásadní. Příkladem projektu, který staví na zkušenostech a produktech původem z USA, je projekt ENGINEER, který navazuje na projekt implementovaný v Bostonu.

Engineer (BrEaking New Ground IN the SciencE Education Realm)

Projekt Engineer financovaný Evropskou komisí má za cíl přiblížit oblast vědy a technologií více než 27 000 studentům a 1 000 učitelům z devíti evropských zemí a Izraele. Navazuje na činnost Muzea vědy v Bostonu, které ve spolupráci s pedagogy a odborníky připravilo deset výukových modulů z různých oblastí vědy, v jejichž rámci žáci sledují proces řešení problémů pomocí technologických postupů, se kterými se mohou setkat v každodenním životě.

Projekt je zaměřený na širokou veřejnost, do níž patří učitelé přírodovědných předmětů na základních školách, vědecká centra a muzea, žáci a jejich rodiče, vzdělávací a výzkumná sdružení, příslušné místní, národní a evropské orgány. Do projektu se zapojilo celkem 26 institucí včetně dvou partnerů z České republiky – Techmania Science Center a 21. ZŠ v Plzni.

Techmania v rámci projektu nabízí interaktivní worshop a výukové projekty pro žáky 3. – 6. tříd ZŠ. Více o projektu, aktivitách a výstupech se můžete dozvědět na stránkách Techmanie nebo na oficiálních stránkách projektu.