Spuštěna evropská platforma pro další vzdělávání

Evropská komise spouští elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe), která je určena všem aktérům na poli vzdělávání dospělých – zástupcům státní správy, vzdělavatelům, zástupcům organizací, jež takové vzdělání poskytují, médiím a v neposlední řadě také výzkumníkům v této oblasti. Platforma byla navrhnuta s cílem podporovat rozvoj a zajišťování kvality v oblasti vzdělávání dospělých prostřednictvím poskytování nástrojů k síťování, užšímu propojení politik s implementovanými opatřeními na různých úrovních a poskytování přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělávacímu obsahu. Mezi prostředky, které budou zájemcům k dispozici, patří kalendář událostí a kurzů, knihovna zaměřená na vzdělávací zdroje a informace v oblasti politik, diskusní skupiny a v neposlední řadě také nabídka vzájemné spolupráce.

V budoucnu by tak platforma měla být jedním z nástrojů, kde bude moci vyhledat partnera pro mezinárodní projekty v oblasti dalšího vzdělávání.