Blíží se uzávěrka programu Erasmus+ sport

Do dne 26. června 2014 (12:00 bruselského, tedy i českého času) lze podávat Evropské komisi žádosti na projekty v oblasti sportu. Tato oblast je nově podporována v rámci programu Erasmus+. Program podporuje dvě aktivity: Strategická partnerství v oblasti sportu a Neziskové sportovní události.

Strategická partnerství

Strategická partnerství podporují projekty zaměřené na síťování organizací aktivních v oblasti sportu a podporují především projekty v následujících oblastech:

 • boj proti dopingu;
 • boj proti falšování výsledků sportovních utkání;
 • boj proti násilí, rasismu a podpora tolerance ve sportu;
 • projekty založené na evropských strategiích v oblasti sportu (např. Pokyny EU ke dvojí kariéře sportovců).

Podporovány jsou následující aktivity:

 • síťování;
 • sdílení dobré praxe;
 • vytváření a implementace nových tréninkových a vzdělávacích modulů;
 • aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o sportu a jeho pozitivním vlivu na osobní život a zdraví;
 • konference, semináře, setkání a další události;
 • a jiné.

Žádost podává projektové konsorcium složené z vedoucího partnera a řadových partnerů.

Kdo se může zapojit?
Zapojit se mohou neziskové (soukromé nebo veřejné) organizace.

Jaká pravidla platí pro projektové partnerství?
V partnerství musí být minimálně 5 partnerů z 5 zemí zapojených do programu.

Jak dlouho projekt trvá?
Projekty strategického partnerství trvají nejméně 12 měsíců. Délka projektu musí být 12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců.

Jaké náklady se dají z programu financovat?
Uznatelnými náklady jsou následující položky:

 • personální náklady – mzdy;
 • cestovní náklady (cesta, ubytování, stravování, cestovní náhrady);
 • zařízení;
 • spotřební zboží;
 • dodavatelské služby;
 • DPH;
 • a další náklady související s aktivitami projektu.

V rámci projektu bude proplaceno rovněž 7 % nepřímých nákladů (určených na obecné náklady spojené s administrací projektu jako je nájem nebo platby za telefon).

Jaké je financování projektu?
Maximální dotace na jeden grant činí 500 000 EUR, spolufinancování je 20 %.

Neziskové sportovní události

Neziskové sportovní události jsou projekty, které mohou obsahovat události na národní úrovni, ale především mezinárodní neziskové události, jejichž cílem je

 • zvýšit mezi veřejností povědomí o sportu jako nástroji sociálního začleňování, propagovat rovnépříležitosti a nediskriminaci a propagovat sport jako aktivity přispívající k dobré zdravotní kondici;
 • zvýšit aktivní sportovní aktivitu mezi občany EU.

Podporovány jsou následující aktivity:

 • organizace tréninkových aktivit pro sportovce, trenéry, dobrovolníky a osoby jinak aktivní v oblasti sportu;
 • organizace sportovních událostí (závodů, soutěží, utkání apod.);
 • organizace doprovodných aktivit (konference, semináře)
 • doprovodné aktivity (hodnocení dosažených výsledků, plánování budoucí spolupráce.

Kdo se může zapojit?
Zapojit se mohou neziskové (soukromé nebo veřejné) organizace.

Jaká pravidla platí pro projektové partnerství?
V partnerství musí být minimálně 12 partnerů ze zemí programu.

Jak dlouho projekt trvá?
Neziskové sportovní události trvají maximálne 12 měsíců.

Jaké náklady se dají z programu financovat?
Uznatelnými náklady jsou následující položky:

 • personální náklady – mzdy;
 • cestovní náklady (cesta, ubytování, stravování, cestovní náhrady);
 • zařízení;
 • spotřební zboží;
 • dodavatelské služby;
 • DPH;
 • a další náklady související s aktivitami projektu.

V rámci projektu bude proplaceno rovněž 7 % nepřímých nákladů (určených na obecné náklady spojené s administrací projektu jako je nájem nebo platby za telefon).

Jaké je financování projektu?
Maximální dotace na jeden grant činí 2 000 000 EUR, spolufinancování je 20 %.

Více informací o tom, jak podat žádost v rámci Neziskových sportovních akcí, naleznete na stránkách Evropské komise zde. Důležité je pročíst si pokyny pro žadatele.