Blíží se uzávěrka pro podávání žádostí programu Evropa pro občany

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 navazuje na oblíbený stejnojmenný program, který fungoval v minulém programovém období. Obecnými cíli programu jsou podpora aktivního občanství a mezinárodní spolupráce občanů, tolerance a jazykové a kulturní rozmanitosti. Vhodnými žadateli jsou hlavně města a neziskové organizace.

Uzávěrka pro podávání žádostí je již 4. června 2014.

Podpořené aktivity probíhají v rámci dvou okruhů:

1. Okruh Evropská paměť
„„ V rámci tohoto okruhu program podpoří připomínání totalitních režimů i jiných událostí a momentů, které významně ovlivnily evropskou historii.

„„2. okruh Demokratická angažovanost a participace občanů
V rámci tohoto okruhu program podpoří aktivitu občanů především na celoevropské úrovni.

Termíny pro podávání žádostí

Aktivita Termín pro podávání žádostí
(do 12:00 daného dne)
Realizace projektu
Town-Twinning 4. června 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 7. 2014 a 30. 9. 2015
Town-Twinning 1. září 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 9. 2015 a 31. 12. 2015
Sítě měst 4. června 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 7. 2014 a 30. 6. 2015
Sítě měst 1. září 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 6. 2014 a 31. 12. 2015
Projekty občanské společnosti 1. září 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 9. 2014 a 31. 2. 2015

 

K dispozici je do češtiny přeložený průvodce programem.

V burze projektů můžete již nyní vyhledávat aktuální nabídky na zapojení do projektu v rámci tohoto programu.