Prodloužena lhůta pro podávání žádostí na projekty v oblasti sportu (Erasmus+)

Program Erasmus+ nově podporuje mezinárodní partnerství v oblasti sportu, a to s cílem:

  • bojovat proti přestupkům jako je doping, falšování výsledků a násilí ve sportu a proti diskriminaci a netoleranci;
  • podporovat dvojí kariéru sportovců (skloubení sportu a jiné kariéry);
  • podporovat dobrovolnické aktivity ve sportu, využívání sportu jako prostředku začleňování vyloučených osob do společnosti a zvyšování povědomí o zdravotní prospěšnosti fyzických aktivit.

Podporované akce:

1. Projekty partnerství v oblasti sportu (Collaborative Partnerships)

O dotaci mohou žádat projektová konsorcia složená z neziskových nebo veřejných organizací. Mělo by se jednat o organizace aktivní v oblasti sportu, a to jak amatérského, tak profesionálního (například různé sportovní kluby, asociace, sportovní ligy, unie reprezentující atlety, organizace reprezentující profesionály ve sportu – trenéry, manažery apod. a další).  Konsorcium se musí skládat z minimálně 5 organizací z různých států.

V rámci projektů partnerství jsou podporovány aktivity zaměřené na vytváření sítí, vývoj nových vzdělávacích modulů, sdílení zkušeností, zvyšování povědomí o různých aspektech sportu, výzkumy, konference nebo workshopy. Projekty mohou trvat 12, 18, 30 nebo 36 měsíců.

Financování: Náklady na projektové aktivity jsou hrazeny do výše 500 000 EUR na projekt, přičemž spolufinancování činí 20 % rozpočtu.

2. Neziskové evropské sportovní události (Not-for-profit European sports events)

V rámci této akce jsou podporovány sportovní události s mezinárodní účastí, a to jak různé soutěže, turnaje a šampionáty, tak setkávání trenérů, různé konference a jiné doprovodné akce.

Akce je určena pro jakékoliv veřejné nebo neziskové organizace působící v oblasti sportu. Události by měly klást důraz na aspekty jako je integrace vyloučených skupin, rovné příležitosti, genderová rovnost nebo podpory handicapovaných občanů.

Do neziskových sportovních akcí se musí zapojit nejméně 12 relevantních partnerů a projekt může trvat maximálně 12 měsíců.

Více informací o podpoře sportu v rámci Erasmus+ můžete nalézt na stránkách EACEA.