Blíží se termín pro podávání žádostí v rámci programu Erasmus+ Mládež

Již 30. dubna ve 12:00 se uzavírá příjem grantových žádostí v programu Erasmus+ Klíčová akce 2 – Strategická partnerství v oblasti mládeže.

Tato akce poskytuje možnost podávání žádosti o grant na tvorbu strategických partnerství za účelem rozvoje oblasti práce s mládeží. Cílem je podpora rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. V projektech je kladen velký důraz na šíření výstupů z projektů. Jedná se především o projekty s více aktivitami a s kvalitními výstupy typu nových osnov, nových vzdělávacích materiálů nebo nových platform.

Délka projektu může být 6 – 36 měsíců. Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemíMaximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok (resp. 12 500 eur na měsíc).

Strategická partnerství se mohou zaměřit na následující aktivity:

  • výměnu dobré praxe (metody, nástroje, materiály k profesionalizaci práce s mládeží)
  • objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, open educational resources)
  • strategická spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi v oblasti mládeže, vzdělávání, trhu práce
  • testování či implementace dobré praxe
  • uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během NFV
  • spolupráce s místními a regionálními orgány veřejné moci
  • informování a poradenství
  • nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství

Více informací naleznete zde.

Pokud máte zájem o zapojení do projektu v rámci této výzvy, neváhejte kontaktovat manažerku partnerské sítě ERA Štěpánu Těžkou, a to na emailu stepana.tezka@eracr.cz nebo na telefonu +420 774 455 534.