Kreativní Evropa – Kultura – zveřejnění výsledků projektů spolupráce

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy z 1. října 2014 programu Kreativní Evropa – Kultura zaměřené na projekty evropské spolupráce.

V kategorii 1, projekty menšího rozsahu, bylo celkem podpořeno 64 projektů ze 476 podaných žádostí (úspěšnost 13,5 %). Celkem 10 českých organizací se zapojí do 9 projektů menšího rozsahu. V kategorii 2, projekty většího rozsahu, bylo celkem podpořeno 16 projektů ze 127 podaných žádostí (úspěšnost 12,6 %). Do projektů většího rozsahu se zapojí 3 české organizace.

Mezi 13 schválenými projekty s účastí českých organizací je i jeden, který byl připraven a podán s pomocí Evropské rozvojové agentury. Jedná se o projekt Rejuvenate European Design, který Evropská rozvojová agentura zpracovávala pro Univerzitu Tomáše Bati – Fakultu multimediálních komunikací. Žadatelem je britská organizace Actiondog CIC a projekt kromě toho zahrnuje následující tři partnery:

  • ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES, ES
  • UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, CZ
  • YOUTH COUNCIL OF KOSICE REGION, SK

Grant na celý projekt činí 167 439,73 EUR.

Pokud máte i vy zájem zapojit se do mezinárodního projektu, ať už v oblasti kultury nebo v jiné oblasti, neváhejte nás kontaktovat.