KA1 Výměny mládeže – nabídka nového projektu Time to Harvest

Klíčová aktivita 1 programu Erasmus+ umožňuje českým mládežníkům/pracovníkům s mládeží účastnit se neformální vzdělávací akce v zahraničí spolu s vrstevníky/dalšími pracovníky s mládeží.

Financování:

  • Pořádající organizace zajišťuje a plně hradí ubytování, stravu, výdaje na lokální dopravu a veškeré materiály spojené s obsahem kurzu.
  • Česká organizace dostane příspěvek na dopravu do místa konání kurzu – u většiny destinací (pokud je místo konání akce vzdáleno více než 500 a méně než 2000 km) se jedná o 170 EUR na cestu tam i zpátky na jednoho účastníka

Projekty se podávají do výzvy s termínem 30. dubna 2015, zájem o účast je ovšem nutné vyjádřit co nejdříve!

Time to Harvest

Místo konání: Akhisar, Manisa (Turecko)

Termín: 23.- 31.10.2015

Cílová skupina: 2 ženy a 2 muži ve věku 18-25 let + vedoucí skupiny (bez věkového omezení)

Podmínky pro účast v kurzuZnalost anglického jazyka umožňující zúčastnit se a porozumět obsahu kurzu, který bude právě v anglickém jazyce veden,

Téma: Zemědělství – zaměřeno na produkci oliv a jejich následné zpracování. Část projektu je zaměřená na produkci a pěstování oliv a následně se účastníci v rámci workshopů zaměřené na kulinářství naučí olivy zpracovávat a používat jako důležitou ingredienci pokrmů.