Projekt VINA představen zájemcům o validaci

20. listopadu 2018 se v Praze uskutečnila veřejná událost organizovaná Evropskou rozvojovou agenturou, kde byl představen projekt VINA a jeho výstupy. Akce se zúčastnili studenti a absolventi vysokých škol, kteří měli možnost dozvědět se, jak celý projekt probíhal a zároveň se seznámili s vytvořenou databází a ROTA analyzátorem, tedy dvěma hlavními výstupy celého projektu. Databáze nástrojů pro validaci neformálních a informálních kompetencí soustřeďuje nepřeberné množství informací o možnosti této validace napříč Evropskou unií. Následně mohou uživatelé sledovat analýzu nejoblíbenějších a nejčastěji zobrazovaných nástrojů.

Více informací o projektu a jeho výstupech můžete nalézt v jeho nově vzniklé brožuře.