Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/13692/virtual) in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/eracr.cz/wp-includes/blocks.php on line 532
Operační program Zaměstnanost vyhlásil nové výzvy – Evropská rozvojová agentura

Operační program Zaměstnanost vyhlásil nové výzvy

Rádi bychom Vás upozornili na vyhlášení nových výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost, ke kterému došlo dne 3. srpna 2015:

1) Výzva OPZ Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

2) Výzva OPZ Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

Obě výzvy jsou otevřeny do 16. října 2015 a jejich specifickým cílem je je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Příjem žádostí o podporu bude zahájen již 21. 8. 2015.

Oprávnění žadatelé jsou mimo jiné:

 • Obce
 • Organizace zřizované obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Sociální partneři
 • Školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy

Finanční podmínky: Min./max. výše způsobilých výdajů projektu: 500 000 – 6 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Podpořeny budou individuální projekty. V rámci výzvy lze vybudovat a provozovat zařízení, které doplní stávající infrastrukturu a rozšíří nabídku existujících služeb (školních družin) především provozem v časných ranních hodinách a do pozdního odpoledne a dalšími doplňkovými službami. Podpora je určena jen na vybudování zařízení a zajištění služeb péče mimo režim Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání: Nejde o posílení mimoškolních vzdělávacích aktivit, ale o posílení služeb zajišťující péči o děti (žáky I. stupně základních škol) mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Především lze financovat následující typy aktivit:

 • Založení a provoz zařízení
 • Školní autobusy – skupinová doprava do/ze školy v regionech s obtížnou dopravní obslužností
 • Zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity
 • Příměstské tábory (tj. nepobytové) v době prázdnin

3) Výzva OPZ Budování kapacit a profesionalizace NNO

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 9. 2015. Oprávněnými žadateli jsou pouze nestátní neziskové organizace.

Podporované ktivity mají za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO. Podporované budou zejména aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru (např. pokud jde o posuzování efektivnosti hospodaření, kvalitu řízení, personální zajištění a podobně) a budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

4) Výzva OPZ Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden
 • Agentury práce
 • Nestátní neziskové organizace /NNO
 • Kraje a obce a jimi zřizované organizace

Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Evropská rozvojová agentura Vám nabízí zpracování projektové žádosti do výše uvedených výzev. Referenční projekty, které jsme zpracovali v minulosti, naleznete na našem webu zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, a to nejpozději do 28. srpna 2015.