Fund Finder – nová publikace shrnující dotační možnosti v oblasti kultury

Mezinárodní síť IETM vydává brožuru Fund Finder, A Guide to funding opportunities for arts and culture in Europe, beyond Creative Europe, která Vás provede dalšími možnostmi, jak financovat projekty s kulturním nebo uměleckým obsahem – například jako základ rozvoje regionů, společnosti či jednotlivců.

Tato nová publikace poskytuje podrobný a čtivý přehled veřejných a soukromých možností podpory umění a kultury v Evropě i mimo ni. Nabízí rozsáhlý výčet grantových programů na národní, regionální i místní úrovni a jednoduše popisuje, jak mohou být umělecké a kulturní projekty v souladu s cíli některých programů EU. Publikaci připravil tým pod vedením Marie Le Sourd (On the Move).

Publikace je ke stažení zde.

O programu Kreativní Evropa, který je primárně určen pro financování kreativních odvětví, se dozvíte více na na www.programculture.cz.

Program Kreativní Evropa