Nadace Robert Bosch Stiftung financuje mezinárodní spolupráci a urbánní vývoj

Program Hráči urbánních změn (Actors of Urban Change) nese podtitul Urbánní vývoj skrze kulturní aktivity a mezioborovou spolupráci v Evropě. Jeho druhé kolo nyní poběží od prosince 2015 do května 2017.

Program běží v rámci činností německé nadace Robert Bosch Stiftung. Jeho cílem je dosažení udržitelného a participativního urbánního vývoje, k čemuž mají sloužit kulturní aktivity. Příležitost dává subjektům a hráčům z kulturní scény, administrativy a soukromého sektoru, čímž tyto mohou posílit své kompetence v rámci mezioborové spolupráce. Účastníci aplikují své dovednosti v lokálních projektech, procesuálním poradenství a výměně znalostí na evropské úrovni.

Inovativní projekt se pak má odehrávat v časovém rozsahu 18 měsíců. Podporu takto obdrží 10 týmů z různých evropských měst, aby implementovali společné lokální projekty a získali profesionální kvalifikaci i networkingové možnosti. Perspektiva programu nenahlíží urbánní změnu jen jako formální procesy, ale spíše akcentuje roli komunitního zapojení na tvorbě prostoru. Takto se mezi adresovaná témata řadí občanská angažovanost, cenově dostupné bydlení, gentrifikace, inkluze a integrace, kulturní rozmanitost, dostupnost veřejných urbánních zdrojů a prostorů, udržitelná mobilita, zdraví a fyzické aktivity, zelené město a klimatické změny a další.

Uzávěrka přihlášek pro toto kolo je 13. září 2015.

Přihlášku, FAQ a veškeré další detaily o programu naleznete na webu nadace zde.

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality