OP JAK: Nové šablony pro školy

Dotační žádosti lze podávat od 25.5.2022 do 28.4.2023.