Nová výzva: program Justice – podpora unijního občanství

Byla vyhlášena nová výzva financující národní i nadnárodní projekty podporující výkon práv vyplývajících z občanství Unie (výzva programu Justice – JUST/2014/RCIT/AG/CITI). Cílem programu je zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o pravidlech EU o volném pohybu, zejména v rámci směrnice 2004/38/ES a podpořit aktivní zapojení občanů EU do občanského a politického života ve členských zemích EU.

Program bude podporovat aktivity spojené se zvyšováním povědomí občanů o jejich právech, s rozvojem a podporou osvědčených postupů při aktivním začleňování občanů EU do politického života .

Předběžný rozpočet této výzvy k předkládání návrhů je 1 500 000 EUR.

Minimální výše grantu činí: 75 000 EUR a spolufinancování projektu činí 20%.

Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé  musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt podpoří následující aktivity spojené s rozšiřováním povědomí občanů EU o jejich právech a aktivity spojené s podporou začleňování občanů EU do politického a občanského života.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději ve středu 2. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde.