Děti jako oběti šikany ve školách, v ústavních a nápravných zařízeních

Program Justice –  Práva, rovnost a občanství vyhlásil novou výzvu  předkládání žádostí o grant v oblasti dětí jako obětí šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL).

Program se spolupodílí na financování nadnárodních projektů, které se zaměřují na boj proti šikaně ve školách, v ústavních a v nápravných zařízeních. Program se také zaměřuje na boj proti jakékoli jiné formě násilí, páchaného na dětech, ženách a jiných rizikových skupinách a jejich ochranu. Prioritou této výzvy je boj proti šikaně vůči dětem ve školách, v zařízeních ústavní a nápravné péče. Partneři by si v rámci podpořeného projektu nadnárodní spolupráce měli vyměnit zkušenosti a osvědčené postupy a vzájemným učením přispět k inovativní spolupráci.

Od projektového konsorcia se očekává vyvinutí vzdělávacích modulů, které budou snadno aplikovatelné ve všech členských zemích EU. Partner musí přímo spolupracovat s dětmi případně s ústavním či nápravným zařízením. Musí také do svého výzkumu zapojit děti, učitele, vychovatele, sociální pracovníky a případně také rodiče. Práce s osobními údaji musí být anonymní. Projekty se mohou týkat také kyberšikany.

Hlavními výstupy projektů budou sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti boje proti šikaně. Výstupem podpořeného projektu by měl být vzdělávací program, který zlepší situaci šikanovaných dětí v rámci všech členských státu EU. Těchto priorit lze dosahovat také pomocí sociálních médií a internetu.

Předběžná alokace na tuto výzvu je 1 500 000 EUR. Požadovaný grant na jeden projekt se musí pohybovat mezi 75 000 a 300 000 EUR.  

Spolufinancování projektu činí 20%. Maximální délka realizace projektu by měla být 24 měsíců.

Oprávněnými žadateli jsou neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt financuje činnosti spojené nejen se spoluprací subjektů, ale také se vzájemným učením, s výměnou osvědčených postupů  a s nutnou předcházející přípravou. Předpokládá se, že bude možné nárokovat uhrazení mzdových nákladů, cestovného, propagačních a diseminačních aktivit.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. března 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde a výzvu v pdf formátu můžete stáhnout zde.