Nová výzva Justice & Daphne: Pomoc obětem násilí a zločinu

Nová společná výzva programů Justice a Daphne podpoří národní i mezinárodní projekty na podporu obětí násilí a zločinu. Cílem programu je podílet se na financování nadnárodních projektů, které pomáhají obětem násilí a preventivně působí proti všem formám násilí, především násilí páchanému na dětech, ženách a jiným ohroženým skupinám a dále projektům, které jinak přispívají k dodržování práv obětí, propagaci těchto práv a zvyšování povědomí v této oblasti.

Program podporuje partnerství, v němž partneři spojí síly a společně budou vyvýjet nové strategie a programy v oblasti pomoci obětem. Dalším cílem je zlepšit legislativní podmínky v této oblasti, a to nejlépe na celoevropské úrovni.

V rámci výzvy budou podpořeny aktivity ve dvou oblastech:

 • osa Daphne
  • budování kapacit v oblasti pomoci obětem (zaměstnanci chtáněných domovů, organizací poskytujících právní, lékařské a konzultační služby);
  • budování kapacit v oblasti genderově orientovaných služeb obětem;
  • vývoj nových strategií propojujících oblast zdraví, vzdělání a sociálních služeb;
  • speciální podpůrné programy na podporu zvláště zranitelných osob (postižených osob, migrantů, Romů, příslušníků etnických menšin, příslušníci LGBTI menšiny a děti na ulici).
 • osa Justice
  • vzdělávání zaměstnanců a další budování kapacit;
  • vývoj vzdělávacích pomůcek a informačních nástrojů;
  • výměna dobré praxe;
  • všechny aktivity v rámci programu Jutice musí být navázány na směrnici 2012/29/EU, která zakotvuje minimální standardy v oblasti práv, podpory a ochrany obětí zločinu.

V rámci podprogramu Daphne musí být projekty mezinárodní, v rámci programu Justice budou podpořeny i projekty na národní úrovni.

Předběžná alokace na tuto výzvu činí 4 500 000 EUR (oblast Daphne) a 1 000 000 EUR (oblast Justice).

Spolufinancování projektů musí být ve výši nejméně 20%. Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Grant lze získat na školení odborníků a na náklady s tím spojené, na rozvoj informačních materiálů a nástrojů a na koordinaci služeb a spolupráce. Předpokládáme, že finance lze využít také na mzdové náklady, cestovné, propagační a diseminační aktivity.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde  a výzvu ve formátu pdf můžete stáhnout zde.