Nová výzva česko-švýcarské spolupráce projektů EUREKA

16. září 2014 byla vyhlášena výzva na podání návrhů projektů česko-švýcarské spolupráce projektů EUREKA, zaměřené na oblast výzkumu, vývoje a inovací, tzv. „Czech Republic – Switzerland Call for R&D EUREKA Project Outlines“. Projekty mohou řešit jakékoli téma, ale se zaměřením na lékařské technologie, zpracovatelský průmysl a ICT. Projektu se musí účastnit minimálně jeden malý nebo střední podnik (MSP), ostatní partneři mohou být i velké podniky, výzkumné instituce, univerzity a další. Partneři mohou být také z jiných zemí EUREKA než ČR a Švýcarsko.
Národní koordinátor a poradní orgán pro EUREKU je v České republice Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Další podrobné informace o pravidlech a formuláře k projektovým návrhům naleznete zde.

Výzva je otevřena od 16. 9. do 31. 12. 2014.