Mezinárodní projekt ELMI: vytváříme e-learningový kurz pro pečující osoby

dependent_dementia_womanmic

Zástupci Evropské rozvojové agentury se ve dnech 6. – 8. října zúčastnili druhého mezinárodního setkání v rámci projektu ELMI, v rámci nějž konsorcium 7 partnerů z 5 evropských zemí pracuje na vytvoření e-learningového kurzu pro osoby pečující o své blízké. Tento e-learningový kurz byl v minulosti vytvořen v Itálii a v rámci projektu bude přeložen a upraven pro potřeby pečujících v Rumunsku a částečně v Polsku a České republice.

Setkání bylo již druhým od zahájení projektu v březnu tohoto roku a jeho cílem bylo zhodnotit analýzy potřebnosti, které byly zpracovány v Rumunsku, České republice a v Polsku a v návaznosti na ně se domluvit na dalším postupu prací na e-learningovém kurzu a na diseminačních aktivitách. Byla rovněž schválena současná podoba projektové stránky www.elmiproject.eu a podoba vzdělávacího portálu pro pečující, který vznikne v následujících měsících projektu.

V České republice budou v rámci projektu zpracovány dva z celkem 18 existujících vzdělávacích modulů. Zástupci Evropské rozvojové agentury nyní ve spolupráci s odborníky v oblasti domácí péče vyberou ten obsah, který je pro pečující v České republice nejvíce relevantní a ve spolupráci s italskými partnery ho převedou do podoby e-learningového kurzu.

Vybíráme z následujících 18 modulů:

 1. Pečující osoba: její role a nároky na ni kladené
 2. Riziko stresu a syndrom vyhoření
 3. Komunikace a rodinné vztahy
 4. Právní ochrana seniorů
 5. Nemoc a úmrtí blízké osoby
 6. Život po skončení péče: využití získaných dovedností a hledání práce
 7. Místní organizace a služby pro seniory
 8. Pečující osoba a její postavení na trhu práce
 9. Pečující osoba jako zaměstnavatel
 10. Organizace péče
 11. Bezpečné domácí prostředí
 12. Strava vhodná pro seniory, výživa
 13. Osobní hygiena
 14. Krmení
 15. Pomoc při pohybu
 16. Častá onemocnění seniorů
 17. Alzheimerova choroba
 18. Parkinsonova choroba
 19. První pomoc

Uvítáme Vaše připomínky a dotazy k projektu nebo k obsahu kurzu na emailu stepana.tezka@eracr.cz. Rovněž nám dejte vědět, pokud se chcete získat přístup ke kurzu, který bude dostupný na jaře 2015.

Více informací o projektu můžete nalézt na Portálu mezinárodní spolupráce případně na webu www.elmiproject.eu.