Vyhlášeny výzvy programu Erasmus+ na rok 2015

Dne 2. října 2014 byla vyhlášena nová výzva k překládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2015.

V rámci programu jsou nadále podporovány následující akce:

 • Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • sdílené magisterské studium Erasmus Mundus
  • rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby
 • Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů
  • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • znalostní aliance
  • aliance odvětvových dovedností
  • budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
  • budování kapacit v oblasti mládeže
 • Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky
  • strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže
 • Program Jean Monnet
 • Sport
  • partnerství pro spolupráci v oblasti sportu
  • neziskové evropské sportovní akce 3

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Součástí výzvy jsou rovněž uzávěrky pro předkládání žádostí, které jsou následující:

22. ledna 2015
 • partnerství pro spolupráci v oblasti sportu týkající se pouze Evropského týdne sportu 2015
 • neziskové evropské sportovní akce týkající se pouze Evropského týdne sportu 2015
4. února 2015
 • mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
 • strategická partnerství v oblasti mládeže
 • setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže
26. února 2015
 • znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností
4. března 2015
 • mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
30. dubna 2015
 • mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
 • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže
14. kvěna 2015
 • partnerství pro spolupráci v oblasti sportu netýkající se Evropského týdne sportu 2015
 • neziskové evropské sportovní akce netýkající se Evropského týdne sportu 2015
1. října 2015
 • mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
 • strategická partnerství v oblasti mládeže
 • setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

Tento výčet není úplný a všechny termíny podávání žádostí lze nalézt ve výzvě zde. Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+.