Národní konference projektu App Your School

Dne 6.6.2019 proběhla v prostorách Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí závěrečná konference projektu App Your School. V rámci této akce, které se zúčastnilo přes 90 edukátorů, pedagogů a umělců z celé České republiky, byly prezentovány výsledky projektu a jeho potenciál při každodenní výuce a práci s žáky ve školách. Vedle představení dvou metodických příruček pro pegagogy, které v rámci projektu vznikly, konkrétně se jednalo o Evropský manuál pro edukátory v angličtině a Národní toolkit v českém jazyce, došlo také na prezentaci jednotlivých digitálních ateliérů, které naše edukátorky vytvořily. Spojení moderních technologií a tradiční tvorby a vnímání reality se během těchto ateliérů ukázalo jako velice přínosné pro žáky i vedoucí pedagogy. Projekt tak nabídl ostatním kolegům inspiraci pro jejich práci a poskytl jim návod i koncept pro jejich případnou tvorbu obdobných ateliérů.

Jsme velmi rádi, že tento projekt přinesl tak velký ohlas, kterého jsme byli svědky na této konferenci a děkujeme tímto našim edukátorkám z Galerie hlavního města Prahy a ZUŠ Music Art za jejich nasazení a skutečně vrcholně profesionální přistup při realizaci výstupů projektu!

Veškeré informace o projektu, včetně obou zmíněných příruček a odkazů na videa z digitálních ateliérů naleznete na: https://www.appyourschool.eu/