2. setkání partnerů projektu DESK

ERA se zúčastnila druhého setkání partnerů Erasmus+ projektu s názvem “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)” and kódovým číslem “2018-1-EL01-KA204-047819”.
 
Sledujte novinky tohoto projektu na jeho Facebookové stránce: https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/.