Interní seminář projektu APP YOUR SCHOOL

Dne 21.11.2018 se v rámci prostor Galerie hlavního města Prahy uskutečnil interní seminář prezentující metodiku a výsledky projektu včetně praktických ukázek z realizovaných digitálních ateliérů. Semináře se zúčastnilo více než dvacet pedagogů a odborníků na vzdělávání, kteří měli možnost s realizátorkami projektu APP YOUR SCHOOL konzultovat didaktické i metodické postupy, které se v rámci průběhu digitálních ateliérů osvědčily. Interní seminář představuje přípravu na národní konferenci projektu, která se uskuteční v první polovině roku 2019.

 

Veškeré důležité informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné na https://www.appyourschool.eu/