Druhý newsletter projektu 3D-Help

Vítejte u druhého newsletteru projektu 3D-Help.

Seznamte se partnery projektu 3D-Help

Do projektu 3D-Help je zapojeno pět partnerských organizací: z České republiky, Rumunska, Malty, Litvy a Chorvatska. V tomto Newsletteru vám představíme dvě z nich: Ludor (Rumunsko) a STSFV (Chorvatsko).

Ludor Engineering srl

Ludor Engineering je rumunská strojírenská společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb v oblasti strojírenství a designu, vývoje výrobků a vytváření prototypů. Zároveň má zkušenosti s implementací pokročilých technologií do vzdělávání, včetně 3D tisku, průmyslem 4.0, drony, atd. Ludor Engineering má přímou zkušenost s EU projekty, včetně projektů Erasmus+, a to jak z pohledu koordinátora, tak i projektového partnera. Kromě vlastního know-how v oblasti technického a projektového řízení se může spolehnout na rozsáhlou síť spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, včetně univerzit, škol, soukromých společností a nevládních organizací.

 

Faust Vrančić Technical High School

Faust Vrančić Technical High School je střední odborná škola se čtyřletým a tříletým studijním programem pro mechatroniku, počítačové inženýrství, operátory CNC a strojírenství. V akademickém roce 2018 bylo 645 studentů zapsáno do 28 různých tříd a na škole působilo 66 učitelů. Vzdělávání dospělých se specializuje na programování CNC a CAD/CAM. Tato škola je jednou z 25 škol v Chorvatské republice, které byla zvolena za Regionální kompetenční centrum. Tato centra propojují školy, vysoké školy a zaměstnavatele s podporou ministerstev. Kromě projektu 3D-Help je FVTH součástí následujících projektů Erasmus+: KA1: Learning mobility for individuals „Looking towards the future“ a KA3: Joint Qualifications in Vocational Education and Trainig.

 

Věděli jste, že…?

  1. …největší světová tiskárna je určena k výstavbě budov o rozměrech 12x27x9m?
  2. … v roce 2018 se 3D-tiskový průmysl odhadl na 7,3 miliardy dolarů?
  3. …3D tisk umožnil zubním lékařům nabízet zákroky přímo přizpůsobené pacientům? Lidé tedy na provedení dentálního zákroku čekají méně času.

Třetí projektové setkání

Třetí mezinárodní projektové setkání 3D-HELP proběhlo v Chorvatském Záhřebu mezi 8. a 9. listopadem 2018. Toto setkání pořádal jeden z partnerů projektu Strojarska Technička Škola Fausta Vrančića (STSFV), v průběhu byly prezentovány moduly, na kterých partneři pracovali v předchozích měsících, také byly stanoveny úkoly, jenž mají být dokončeny v další fázi projektu., tedy do příštího setkání, které se bude konat v Litvě.

Během setkání tým partnerů diskutoval o možnostech zlepšení obsahu kurzu, který by měl poskytovat dostatek informací pro to, aby se dospělí studenti rychle naučili pracovat s 3D tiskem, aniž by byli zahlceni složitou a nekonečnou teorií. To je možné díky vytvoření prvního studijního programu, který se věnuje vzdělávání dospělých, kde byly vybrány hlavní moduly 3D-Help kurzu. Témata, jenž se liší podle úrovně obtížnosti,  jsou: (1) Úvod do 3D tisku, (2) Dostupné technologie 3D tisku, (3) Design s ohledem na 3D tisk, (4) Slicer software pro následný 3D tisk, (5) Budoucnost technologií 3D tisku, (6) Případové studie v oboru, (7) 3D tisk pro zvýšení kreativity a inovací, (8) 3D tisk a podnikání.

Po každém modulu budou uživatelé e-learningového kurzu odpovídat na deset otázek, aby bylo možné posoudit, zda porozuměli danému tématu. Během setkání partneři projednávali, jak budou jednotlivé moduly v kurzu uvedeny. Dalším krokem projektu je překlad do všech partnerských jazyků, tedy rumunštiny, češtiny, litevštiny a chorvatštiny. Čtvrté nadnárodní setkání se bude konat v Kaunasu, v Litvě, ve dnech 25. a 26. dubna 2019.

 

Více informací o projektu naleznete na jeho webových stránkách http://3dhelp.euda.eu/