Výzva NPŽP – Projektová příprava

Do 31.3.2021 je pro podávání žádostí otevřena výzva Národního programu Životní prostředí s cílem nabídnout financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů apod. Podmínkou účasti je následná realizace projektu v rámci výzev Operačního programu životní prostředí v období 2021 – 2027.

Stáhněte si naše avízo výzvy, ve kterém naleznete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

V případě, že Vás výzva zaujala a přejete si tuto možnost využít, neváhejte nás kontaktovat na info@eracr.cz

Detailní znění výzvy naleznete zde: Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)