Zveřejněn seznam schválených projektů v rámci výzvy programu Urbact III

Na webu www.urbact.eu byl 11. září zveřejněn seznam projektů, které byly schváleny v rámci první výzvy tzv. Action Planning Networks. Tyto sítě by měly zahájit své aktivity již letos na podzim. Celkem bude podpořeno 21 sítí, z nichž žádná nebyla podána českým městem, některé ale pravděpodobně mají české partnery.

Bližší informace najdete zde.