Vyhlášeny výzvy programu DANUBE

V rámci programu DANUBE REGION STRATEGY byly vyhlášeny výzvy programů START – Danube Region Project Fund a Techical Assistance Facility for Danube Region Projects (TAF – DRP). Programy se zaměřují na podporu rozvoje projektů v rámci Podunajské strategie. Pro každou výzvu bylo vyhrazeno 450 000 EUR. O dotaci mohou žádat veřejné i soukromé subjekty z Podunajského regionu.

START

2. výzva k podávání projektových návrhů START byla otevřena 20. května 2015. Tento program slouží k poskytnutí počátečního kapitálu pro rozvoj projektů, jde o tzv. seed money. Partnerství  musí sestávat z vedoucího žadatele 2 3 dalších partnerů.

Tematická zaměření 2. výzvy START:

 • mobilita a intermodální přeprava – říční cesty
 • mobilita a intermodální přeprava- pozemní doprava
 • zachování biodiverzity, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • výzkum, vzdělání a ICT
 • zvyšování konkurenceschopnosti podniků
 • spolupráce pro řešení bezpečnosti a organizovaného zločinu

Dotace na projekt se poskytuje v rozmezí 10 000 – 20 000 EUR a lze uhradit až 90 % způsobilých výdajů. Finacovat lze osobní náklady, cestovní a ubytovaní náklady, náklady na pořádání akcí a na externí služby.

Uzávěrka je již 8. července 2015.

TAF – DRP

3. výzva programu TAF – DRP byla otevřena rovněž 20. května 2015. Program TAF – DRP podporuje projekty formou financování expertních a konzultanstkých služeb dle potřeb. Subjekty mohou o dotaci žádat individuálně.

Tematická zaměření 3. výzvy TAF – DRP:

 • mobilita a intermodální přeprava – říční cesty
 • mobilita a intermodální přeprava- pozemní doprava
 • zachování biodiverzity, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • výzkum, vzdělání a ICT
 • zvyšování konkurenceschopnosti podniků
 • spolupráce pro řešení bezpečnosti a organizovaného zločinu
 • řízení rizik v oblasti životního prostředí

Dotace na projekt činí 15 000 – 25000 EUR včetně DPH a bez spolufinancování. Dotace slouží výhradně k financování experních a konzultantských služeb.

Výzva se uzavře již 26. června 2015. Projekty by pak měly být započaty na podzim 2015.

Dokumenty a žádost pro START ke stažení zde, pro TAF – DRP zde.