Vyhlášeny výzvy programu DANUBE

V rámci programu DANUBE REGION STRATEGY byly vyhlášeny výzvy programů START – Danube Region Project Fund a Techical Assistance Facility for Danube Region Projects (TAF – DRP). Programy se zaměřují na podporu rozvoje projektů v rámci Podunajské strategie. Pro každou výzvu bylo vyhrazeno 450 000 EUR. O dotaci mohou žádat veřejné i soukromé subjekty z Podunajského regionu.

START

2. výzva k podávání projektových návrhů START byla otevřena 20. května 2015. Tento program slouží k poskytnutí počátečního kapitálu pro rozvoj projektů, jde o tzv. seed money. Partnerství  musí sestávat z vedoucího žadatele 2 3 dalších partnerů.

Tematická zaměření 2. výzvy START:

 • mobilita a intermodální přeprava – říční cesty
 • mobilita a intermodální přeprava- pozemní doprava
 • zachování biodiverzity, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • výzkum, vzdělání a ICT
 • zvyšování konkurenceschopnosti podniků
 • spolupráce pro řešení bezpečnosti a organizovaného zločinu

Dotace na projekt se poskytuje v rozmezí 10 000 – 20 000 EUR a lze uhradit až 90 % způsobilých výdajů. Finacovat lze osobní náklady, cestovní a ubytovaní náklady, náklady na pořádání akcí a na externí služby.

Uzávěrka je již 8. července 2015.

TAF – DRP

3. výzva programu TAF – DRP byla otevřena rovněž 20. května 2015. Program TAF – DRP podporuje projekty formou financování expertních a konzultanstkých služeb dle potřeb. Subjekty mohou o dotaci žádat individuálně.

Tematická zaměření 3. výzvy TAF – DRP:

 • mobilita a intermodální přeprava – říční cesty
 • mobilita a intermodální přeprava- pozemní doprava
 • zachování biodiverzity, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • výzkum, vzdělání a ICT
 • zvyšování konkurenceschopnosti podniků
 • spolupráce pro řešení bezpečnosti a organizovaného zločinu
 • řízení rizik v oblasti životního prostředí

Dotace na projekt činí 15 000 – 25000 EUR včetně DPH a bez spolufinancování. Dotace slouží výhradně k financování experních a konzultantských služeb.

Výzva se uzavře již 26. června 2015. Projekty by pak měly být započaty na podzim 2015.

Dokumenty a žádost pro START ke stažení zde, pro TAF – DRP zde.

Vyhlášena 1. výzva programu CENTRAL EUROPE

Dne 12. února byla vyhlášena 1. výzva v rámci programu Interreg – Central Europe (OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa), která bude otevřena až do 13. dubna. V rámci této výzvy je možné podávat projekty v rámci všech 4 prioritních os a celková alokace na tuto výzvu činí 80 milionů EUR.

Program podporuje 4 prioritní osy:

 • Prioritní osa 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
 • Prioritní osa 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Podmínky podpory

 • Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území Central Europe.
 • V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce.
 • Doporučená výše rozpočtu je v rozmezí 1 – 5 milionů EUR, přičemž menší nebo větší projekty jsou akceptovatelné ve výjimečných případech.
 • Doporučená velikost partnerství je maximálně 12 partnerů.
 • Doporučená délka projektu je 30 – 36 měsíců (maximálně ovšem 48 měsíců)

Finanční podmínky

 •  Spolufinancování pro české organizace činí 15 % rozpočtu.
 • Projekty jsou financovány na základě proplácení vynaložených nákladů – po zpracování monitorovací zprávy (1x za půl roku) je tato předložena ke kontrole Centru pro regionální rozvoj (kontrola 1. stupně), následně ověřena Společným sekretariátem programu (Joint Secretariate ve Vídni) a Certifikačním orgánem (Město Vídeň, Odbor pro evropské záležitosti).  Teprve poté jsou převedeny peníze na účet vedoucího partnera, který je dále rozesílá jednotlivým řadovým partnerům.

Podávání žádostí

 •  Podávání žádostí je dvoufázové, přičemž v první fázi se podává zjednodušená forma žádosti, a pouze projektová partnerství, která byla vybrána do druhého kola, mohou podávat kompletní žádost v druhém kole.
 • V prvním kole je hodnocena potřebnost projektu a kvalita partnerství, zatímco v druhém kole se hledí na kvalitu implementace projektu a sestavení rozpočtu.

Další informace najdete na webu www.central2020.eu, kde si rovněž můžete stáhnout tzv. Balíček pro žadatele.