Vyhlášena výběrová řízení k dotačním programům Ministerstva kultury pro rok 2015

V pátek 15. srpna 2014 vyhlásil Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury výběrová řízení k dotačním programům, které má ve své působnosti.

Vyhlášeny byly následující dotační programy:

  • Poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury,
  • Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit,
  • Podpora tradiční lidové kultury,
  • Program podpory rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit,
  • Podpora regionálních kulturních tradic,
  • Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit,
  • Program na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů,
  • Program na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR
  • a Program integrace příslušníků romské komunity.

Do výběrového dotačního řízení v rámci programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, přijímá Ministerstvo kultury přihlášky nejpozději do 30. září 2014. Dotace jsou zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti amatérského divadla všech druhů (včetně dětského);  tanečního umění všech druhů s výjimkou folkloru; dechových, symfonických a komorních orchestrů; dětských a dospělých folklórních souborů a dětských a dospělých pěveckých sborů. Do projektové výběrového řízení mohou žádosti předkládat jak fyzické, tak právnické osoby mimo státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.  Maximální výše dotace činí 70% z celkové výše projektu.

Více informací o výzvě programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit pro rok 2015 naleznete zde.