Centrum sociálních služeb Praha bude bojovat proti šikaně na školách s využitím evropských peněz

sikana_250px

Na začátku července byly Generálním ředitelstvím pro Spravedlnost Evropské komise vyhlášeny výsledky výzvy Daphne financující Nadnárodní projekty zaměřené na děti jako oběti šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL). Schváleno bylo jen pět projektů a Centrum sociálních služeb, které je dlouhodobým členem Partnerské sítě ERA, je partnerem v jednom z nich.

Výzva, která se uzavřela 10. března tohoto roku, byla zaměřena na boj proti šikaně mládeže na školách, v ústavních sociálních zařízeních a podobných insittucích. Celková alokace na tuto výzvu byla 1,5 milionu EUR, přičemž jeden projekt mohl získat grant ve výši 75 000 – 375 000 EUR. Schválený projekt, kterého se účastní Centrum sociálních služeb Praha nese název Build Future, Stop Bullying a disponuje s rozpočtem 208 238,80 EUR. Na projektu se budou podílet i zahraniční partneři z Itálie, Španělska, Řecka a Bulharska, přičemž hlavním organizátorem projektu je městská část Říma (Municicpio I). Projekt bude probíhat od září 2015 do srpna 2017.

Rolí každého partnera zapojeného do projektu je monitorování a sbírání dat o šikaně, vzájemné sdílení nejlépe uplatňovaných praktik potlačující šikanu a následné šíření výsledků a uplatňovaných tréninkových metod zabraňující šikaně a jejímu šíření. Součástí projektu je také pilotní testování těchto metod.

 CSSP se prostřednictvím svého Centra primární prevence zapojí do následujících tří pracovních balíčků:
  1. Výměna zkušeností a dobré praxe mezi zapojenými organizacemi v oblasti působení na školách. Výstupem bude příručka pro úspěšnou spolupráci prevenčních center a škol a pro úspěšné vedení vzdělávací a preventivní kampaně na školách.
  2. Vzdělávací aktivity. Výstupem budou přímo akce na školách – vzdělávací přednášky a workshopy pro učitele, studenty a rodiče.
  3. Šíření výstupů. Výstupem bude konference/seminář/přednáška pro veřejné instituce (zástupce města, krajů, MŠMT apod.), která bude zprostředkovávat veřejnosti výstupy projektu a bude sloužit k vylepšení strategie proti šikaně na národní úrovni.
Centrum sociálních služeb je dlouhodobým členem naší partnerské sítě. Pokud i Vy toužíte uskutečnit dlouho plánovaný projekt a získat finanční prostředky, tak neváhejte a staňte členem naší sítě!