Referenční zakázky – veřejný sektor

veřejný sektor

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších zakázek, které Evropská rozvojová agentura realizovala pro klienty z veřejného sektoru za poslední tři roky.

Monitoring dotačních příležitostí

[toggle]
[toggle_item title=“Sledování dotačních příležitostí pro Městskou část Praha 4″]

REALIZACE: 2009 – současnost
DODANÉ SLUŽBY: Měsíční sledování vyhlášených výzev relevantních pro MČ Praha 4, zpracovávání a zasílání přehledu včetně doporučení vhodných projektů.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Sledování dotačních příležitostí pro Městskou část Praha 5″]

REALIZACE: červen 2015 – současnost
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování dotačního auditu – přehledu plánovaných výzev v rámci operačních programů a mezinárodních finančních nástrojů Měsíční sledování vyhlášených výzev relevantních pro MČ Praha 5, zpracovávání a zasílání přehledu. Nabízení vhodných projektů z mezinárodních dotačních programů, poradenské služby.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Sledování dotačních možností pro Centrum sociálních služeb Praha“]

REALIZACE: 2013 – současnost
DODANÉ SLUŽBY: Měsíční sledování vyhlášených výzev relevantních pro CSSP, zpracovávání a zasílání tabulkového přehledu. Nabízení vhodných projektů připravovaných v rámci mezinárodních dotačních programů.

[/toggle_item]

 

[/toggle]

Zpracování projektových žádostí v rámci ESF

[toggle]

[toggle_item title=“Služby péče o děti na Praze 5″]

KLIENT:  Městská část praha 5
PROGRAM: Operační program Zaměstnanost
REALIZACE:  řijen 2015 (podání žádosti)
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti na projekt „Služby péče o děti 1. stupně základních škol na Praze 5“ z Operačního programu Zaměstnanost. Konzultace záměru s úřady a školami, vypracování žádosti včetně příloh a rozpočtu, odevzdání žádosti a její správa. Po schválení projektu s celkovým rozpočtem 1 133 300 Kč (včetně 5% spolufinancování) asistence při zahájení projektu, mentoring projektové manažerky.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče – služby Domácí Chůva“]

KLIENT:  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
PROGRAM: Operační program Praha – Adaptabilita
REALIZACE:  září 2014
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti na projekt „Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče“ z Operačního programu Praha Adaptabilita – Podpora vstupu na trh práce. Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, vypracování žádosti včetně příloh a rozpočtu, odevzdání žádosti a její správa.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Chůvy pro zajištění péče v domácím prostředí“]

KLIENT:  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
PROGRAM: Operační program Praha – Adaptabilita
REALIZACE: červen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti na projekt „Chůvy pro zajištění péče v domácím prostředí“ z Operačního programu Praha Adaptabilita – Podpora vstupu na trh práce.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Rozšíření e-learningu pro účely komplexního vzdělávání úředníků“]

KLIENT:  Městská část Praha 4
PROGRAM: Operační program Praha – Adaptabilita
REALIZACE: červen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Koncepční příprava projektu, stanovení rozpočtu, sepsání a podání žádosti.

[/toggle_item]

[/toggle]

Zpracování projektových žádostí v rámci mezinárodních dotačních programů

[toggle]

[toggle_item title=“Dobrá praxe v řízení základních škol“]

KLIENT: Městská část Praha 5
PROGRAM: Fond Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce
REALIZACE: červen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Aktualizace žádosti o dotaci z programu Česko-Švýcarské spolupráce, fondu Partnerství, spočívající v úpravě rozsahu aktivit projektu a harmonogramu projektu. Administrativní práce spojené s projektem.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče“]

KLIENT:  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
PROGRAM: Dejme (že)nám šanci, Norské fondy 2009 – 2014
REALIZACE: únor 2014
DODANÉ SLUŽBY: Odborné administrativní práce spojené s projektem, konzultace záměru s příslušnými úřady, koordinace partnerství při přípravě žádosti, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu, zajištění povinných příloh, odevzdání žádosti.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Výměna dobré praxe v řízení a spravování základních škol“]

REALIZACE: listopad 2013
KLIENT: Městská část Praha 5
PROGRAM: Fond Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce
DODANÉ SLUŽBY: Vypracování písemné projektové žádosti pro projekt „Výměna dobré praxe v řízení a spravování základních škol“, určený v k výměně zkušeností mezi MČ Praha 5 a švýcarským městem Biel.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“SVES 1 – Studijní návštěvy“]

KLIENTI:
Odbor vnějších vztahů, Rektorát ČVUT v Praze
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
Střední škola technická, Praha 4
PROGRAM: SVES (Program celoživotního učení)
REALIZACE: říjen 2013, říjen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti v anglickém jazyce, příprava a kompletace žádosti, kompletace dokumentů potřebných k absolvování studijní návštěvy.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zpracování žádosti Comenius – další vzdělávání učitelů“]

KLIENTI:
Střední zdravotnická škola Prostějov
ZŠ u Krčského lesa, Praha 4
Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10
Městská část Praha 4
Základní škola a Mateřská škola J.A. Komenského, Praha 6
PROGRAM: Comenius (Program celoživotního učení)
REALIZACE: říjen 2013, duben 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zajištění účasti pedagogů na kurzu v zahraničí. Zpracování kompletní žádosti v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti..

[/toggle_item] [/toggle]

Zapojení do mezinárodních projektů

[toggle]

[toggle_item title=“SLASH: Specific LeArning difficulties and inclusive didactics for foreign language study at ScHool“]

KLIENT: Základní a mateřská škola K Dolům
PROGRAM: Erasmus+ – Strategické partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
REALIZACE: březen 2015
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení ZŠ a MŠ K Dolům do mezinárodního projektového partnerství v rámci programu Erasmus+ zaměřeného na sdílení zkušeností z oblasti výuky jazyků. Projektová žádost byla zaměřena na výuku dětí s poruchami učení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zapojení do projektu „GRANDTRAVEL““]

KLIENT: Česká agentura cestovního ruchu – CzechTourism
PROGRAM: COSME (výzva Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe encouraging Senior Citizen to travel)
REALIZACE: leden 2015
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu GRANDTRAVEL zaměřeného na cestovní ruch pro seniory a vytvářejícího nové produkty cestovního ruchu pro společné cestování prarodičů a vnoučat. Komunikace s vedoucím partnerem, zpracování rozpočtu a aktivit, podání projektu.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zapojení do projektu „femSTEM““]

KLIENT: České vysoké učení technické v Praze
PROGRAM: Horizon2020 (výzva Promoting Gender Equality in Researhc and Innovation)
REALIZACE: říjen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu femSTEM. Zprostředkování kontaktu s vedoucím partnerem projektu.

[/toggle_item]
[toggle_item title=“Zapojení do projektu ,,Rejuvenate Europe““]

KLIENT: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
REALIZACE: duben 2014
PROGRAM: Kreativní Evropa
DODANÉ SLUŽBY: Komunikace s vedoucím partnerem, nastavení rozpočtu, rozvržení aktivit v rámci projektu, příprava žádosti. Podání projektu v rámci programu Kreativní Evropa.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zapojení do projektu „ADVANCING STUDENTS““]

KLIENT: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
REALIZACE: leden 2013
DODANÉ SLUŽBY: Pomoc při zpracování žádosti, zajištění komunikace s vedoucím partnerem, konzultace.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zapojení do projektu „EcoAMT““]

KLIENT: České vysoké učení technické v Praze
PROGRAM: 7thFramework Programme
REALIZACE: listopad 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „EcoAMT. Zprostředkování kontaktu s vedoucím partnerem projektu.

[/toggle_item]
[/toggle]

Většina zapojení do mezinárodních projektů probíhá v rámci Partnerské sítě ERA.

Konzultační, poradenská a ostatní činnost

[toggle]

[toggle_item title=“Poradenské služby pro Prahu 5″]
KLIENT: Městská část Praha 5
REALIZACE: červen – prosinec 2015
DODANÉ SLUŽBY: Komplexní poskytování poradenských služeb zaměřených na mezinárodní dotačí programy, zpracovávání pravidelného přehledu vyhlášených výzev a zpracování auditu dotačních příležitostí.
[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zajištění semináře Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014″]
KLIENT: Město Beroun
REALIZACE: prosinec 2014
DODANÉ SLUŽBY: Vedení celodenního semináře Projekty mezinárodní spolupráce se zaměřením na školský a neziskový sektor.
[/toggle_item]

[toggle_item title=“Coaching projektového týmu projektu ICT: Interactive Catering and Tourism“]
KLIENT: Střední průmyslová škola Otrokovice
REALIZACE: říjen2014
DODANÉ SLUŽBY: Seznámení týmu s pravidly programu, zahájení projektu, nastavení rozpočtu. Průběžná pomoc s řízením projektu (kick-off meeting, monitorovací zprávy, uchovávání dokumentů).
[/toggle_item]
[toggle_item title=“Dopracování Programového dokumentu Operačního programu Technická pomoc“]
KLIENT: Ministerstvo pro místní rozvoj
PROGRAM: Fond Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce
REALIZACE: říjen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Dopracování a větší konkretizace obsahu Operačního programu Technická pomoc pro programové období 2014 – 2020, zpřesnění strategie programu, vypracování návrhu evaluačního plánu OPTP na celé programové období.
[/toggle_item]

[toggle_item title=“Coaching projektového manažera projektu „Péče o děti jako mezigenerační most““]
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: červen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace a poradenství pro projektového manažera ohledně řízení projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF), účetnictví a doklady, vztahy s partnery, audit, monitorovací zprávy.
[/toggle_item]

[toggle_item title=“Coaching projektového manažera projektu „Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve 0-6 let““]

KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
PROGRAM: OP Praha – Adaptabilita
REALIZACE: leden 2013
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace a poradenství pro projektového manažera, konzultace při vytváření monitorovacích zpráv.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Expertní podpora projektu TASCO“]

KLIENT: SIPU International AB, Stockholm
REALIZACE: duben 2012
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace při projektu „Capacity Building of Civil Society in the IPA Countries and Territories under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) – Civil Society Facility – Technical Assistance“.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Expertní podpora projektu Building solidarity in communities“]

KLIENT: Obec Káraný
PROGRAM: Evropa pro občany
REALIZACE: duben 2012
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství při plánování a realizaci projektových aktivit, zajištění komunikace se zahraničními partnery v anglickém jazyce, zajištění závěrečné zprávy, překlad textů do anglického jazyka, účast na zahraničních cestách.

[/toggle_item]

[/toggle]

Také by vás mohly zajímat referenční zakázky v soukromém sektoru, příběhy Partnerské sítě, nebo reference našich klientů.

Naše kompetence jsme prokázali také při řízení vlastních projektů.

 

Napsat komentář