Příběhy Partnerské sítě

Členové Partnerské sítě ERA získávají jejím prostřednictvím přístup k mezinárodním projektům, které přímo odpovídají jejich zájmům a aktivitám.

Podívejte se na některé důkazy úspěšného fungování Partnerské sítě:

[toggle]

[toggle_item title=“Beachklub Ládví“]

…se díky členství v partnerské síti zapojil v rámci programu Erasmus+ již do dvou projektů. Od roku 2015 se Beachklub účastní projektu zaměřeného na prevenci obezity a prosazování zdravého životního stylu u školáků. Vedoucím partnerem projektu Move Up to Be Healthy and Happy je polské sportovní centrum a kromě Beachklubu se zapojí i řada dalších evropských organizací. Evropská komise celému projektu přislíbila grant ve výši 270 408 EUR. Spolu se školním rokem 2016/2017 začne další úspěšný projekt Beachklubu s názvem I am a Sport Entrepreneur. Who R U?, který je zaměřený na podporu podnikatelských dovedností mladých lidí. Dotace pro Beachklub činí v tomto případě 58 524 EUR.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Centrum sociálních služeb Praha“]

…získalo prostřednictvím ERA dotaci na boj proti šikaně ve školách, v ústavních sociálních zařízeních a podobných institucích. V rámci projektu Build Future, Stop Bullying s rozpočtem přes 200 tisíc EUR se spolu s partnery z Itálie, Španělska, Řecka a Bulharska bude podílet na sběru dat o šikaně, na vzájemném sdílení osvědčených praktik, na šíření a uplatňování metod zabraňujícím šikaně a na jejich pilotním testování.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Městská část Praha 9″]

…se díky ERA zapojila do projektu Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu, který si klade za cíl zvýšit povědomí občanů o otázkách ochrany životního prostředí a předcházení klimatickým změnám. Každá z partnerských zemí (Rakousko, Malta, Španělsko, Portugalsko) uspořádá v rámci projektu dvoudenní akci pro partnery a pro místní obyvatele, jejíž součástí budou workshopy, semináře a exkurze do vhodných subjektů.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Městská část Praha 5″]

…díky účasti v Partnerské síti ERA získala finanční prostředky z projektu BICY, který byl financovaný dotačním programem Central Europe. Městská část z projektu uhradila kompletní náklady na aktualizaci svého generelu cyklistické dopravy.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Institut pro regionální rozvoj, o.p.s“]

…se díky Partnerské síti ERA stal českým zástupcem v mezinárodním konsorciu projektu SUITES zaměřeném na inovace v sektoru cestovního ruchu. Veškeré aktivity projektu byly plně hrazeny z dotace EU v rámci Programu celoživotního učení. Kromě toho vyslal v létě 2014 celkem 12 dětí na vzdělávací akci do italského města Miglierina v rámci projektu ParticipAction a v červnu 2015 dalších 6 mládežníků do Rumunska v rámci environmentálního projektu BE Citizen, BE Green. Institut se dále stal vedoucím partnerem projektu TOGI, který úspěšně proběhl v září 2015 a zaměřil se na téma mezinárodní spolupráce, občanství EU a řízení projektů s cílem zvýšit povědomí mladých lidí o svých osobních schopnostech a mezinárodní spolupráci obecně.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Střední průmyslová škola Otrokovice“]

…se během prvního roku členství v Partnerské síti zapojila hned do dvou projektů – Teacher2020 a Interactive Catering and Tourism: a European Approach. Teacher2020 má španělského vedoucího partnera a je zaměřen na  podporu podnikání na středních školách. Hlavně z něho profitují učitelé, kteří se učí, jak motivovat žáky a jak v nich probudit podnikavého ducha. Interactive Catering and Tourism je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti výuky cestovního ruchu a hotelnictví. Od září 2016 se Střední průmyslová škola Otrokovice také zapojí do dvouletého mezinárodního projektu Hands on media literacy v rámci programu Erasmus+ jako tzv. strategické partnerství v oblasti školního vzdělávání.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Business Professional Women“]

…se zatím díky členství v Partnerské síti zapojili do jednoho strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ a do jednoho projektu financovaného z Visegrádského fondu. Vzdělávací projekt 100Mirrors je zaměřen na vzájemné sdílení zkušeností mezi ženami – podnikatelkami, čili přesně odpovídá zaměření BPW. Oba projekty BPW pomohou rozšířit obzory za hranice České republiky.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Dům národnostních menšin“]

…díky členství v Partnerské síti vyslal v létě 2015 čtyři své zástupce na týdenní kurz do Španělska v rámci projektu Increaction. Kurz se zaměřil na výchovu k toleranci a prevenci rasismu.

V roce 2016 se rovněž zapojil do dvouletého projektu PAL zaměřeného na podporu vzdělávání a zaměstnanosti Romů. Do projektu je zapojeno cca 20 partnerů z celé Evropy. Projekt uspěl v konkurenci 250 žádostí a je jeden z pouhých 11 schválených projektů. DNM bude organizovat velkou mezinárodní konferenci v Praze a stěžejní částí je výzkumná činnost v oblasti podpory zaměstnanosti romské menšiny. Dalším partnerem projektu je rovněž dlouholetý člen Partnerské sítě ERA organizace RomPraha.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Hranická rozvojová agentura“]

…se zatím díky členství v Partnerské síti zapojila již do tří projektů. Dva z nich (projekty E-ONE a EGPIS) jsou zaměřené na sport a jsou financované v rámci programu Erasmus+, třetí (s názvem CENTRECreating a European Network of Bio-Districts to achieve a True Territorial REnaissanceje financován v rámci programu Evropa pro občany a  zaměřuje se na podporu ekologického zemědělství. 

[/toggle_item]

[toggle_item title=“ZŠ Jedovnice, okres Blansko“]

…se od září 2016 zapojí do tříletého mezinárodního projektu KidVenture jehož vedoucím partnerem a koordinátorem je britská Kingston University Higher Education Corporation. Projekt KidVenture zahrnuje partnery různých odborností a kulturního zázemí a zaměří se na zvýšení podnikatelských dovedností dětí prostřednictvím her a na rozvoj inovací v oblasti vzdělávání. Hlavním výstupem projektu bude inovativní výuková počítačová hra, která podpoří podnikavost dětí od 6 do 10 let a která bude pilotně testována v partnerských školách.

[/toggle_item]

[/toggle]

[toggle]

[toggle_item title=“Příběhy bývalých členů Partnerské sítě„]

[toggle_sub]

[toggle_item_sub title=“Spolek evropských bojových umění“]

…z Kladna se díky Partnerské síti ERA zapojil do projektu GAMES.Net. Díky projektu se šermíři a lučištníci ze spolku budou v květnu 2015 účastnit festivalu Games Days v italském Narni. Zároveň se spolek stal členem prestižního mezinárodního konsorcia podporujícího oživení tradičních evropských her a sportů.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Obec Káraný“]

…známá dodávkami vody pro Prahu, se ihned po zapojení do Partnerské sítě ERA stala klíčovým partnerem v mezinárodním projektu Building Solidarity between Communities zaměřeném na výměnu zkušeností v oblasti aktivního stárnutí v programu Evropa pro občany, a to se 100% financováním aktivit z dotace EU. Káraný, stejně jako ostatní partneři, uspořádal 5denní akci pro své občany, kde vystoupily místní spolky a uspořádal další zajímavé aktivity pro své seniory. Zástupci Káraného se zúčastnili obdobných aktivit u ostatních evropských partnerů a domů si přivezli cenné zkušenosti a kontakty.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Energetická agentura Vysočiny“]

…se díky spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou zapojila do mezinárodního projektu SERPENTE financovaného z programu Interreg a zaměřeného na efektivní a šetrné využívání energií ve veřejných budovách (dotace 85 %).

 

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“ZŠ Eden z Prahy 10″]

…, která si váží svých učitelů a podporuje je v dalším rozvoji, se díky Evropské rozvojové agentuře zapojila do programu Comenius a získala tak 100% dotaci na účast svých jazykových učitelů na kurzu Jak efektivně a moderně učit angličtinu na Maltě.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Hlavní město Praha“]

…se během spolupráce s experty Evropské rozvojové agentury stalo součástí několika prestižních mezinárodních projektů – celoevropské observatoře problematiky bezdomovectví v programu PROGRESS (dotace 80 %), sítě měst pro podporu seniorů v programu URBACT (dotace 80 %) a dalších.

[/toggle_item_sub]

[toggle_item_sub title=“Handi Jobs, o. s.“]

…se stalo partnerem v projektu, který po celé Evropě pomáhal zakládat nové sociální podniky, tedy firmy, které zaměstnávají především znevýhodněné osoby a případný zisk reinvestují do svého rozvoje a sociální práce se zaměstnanci. Vše bylo 100% financováno programem Leonardo da Vinci.

 

[/toggle_item_sub]

[/toggle_sub]

[/toggle_item]

[/toggle]

Napsat komentář