Na projekty financované z programu LIFE lze získat financování od Ministerstva životního prostředí

Dne 18. června 2014 byla vyhlášena výzva na podporu projektů v rámci programu LIFE. Grant v rámci Podprogramu životního prostředí mohou získat tradiční projekty, integrované projekty, projekty technické asistence a projekty budování kapacit. V rámci Podprogramu pro oblast klimatu mohou v tomto roce získat finanční podporu pouze tradiční projekty a projekty budování kapacit.

Více informací k jednotlivým výzvám naleznete zde.

V rámci této výzvy je také možné získat finanční podporu od Ministerstva životního prostředí České republiky, které dne 25. 6. vyhlásilo výzvu na financování tradičních projektů v rámci podprogramu Životní prostředí.

Tradiční projekty LIFE jsou projekty realizující opatření nejlepší praxe, demonstrační, pilotní nebo informační aktivity. Tyto projekty mohou být předkládány v rámci obou podprogramů. V rámci podprogramu Životní prostředí existují tři prioritní osy, ve kterých mohou být tradiční projekty podávány:

  • Příroda a biologická rozmanitost,
  • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů,
  • a Správa a informace v oblasti životního prostředí.

O grant v oblasti tradičních projektů mohou zažádat veřejné subjekty, soukromé komerční organizace, popřípadě soukromé nekomerční organizace (včetně neziskových organizací). Finanční podpora programu LIFE pro pracovní období 2014-2017 činí 60%. V případě prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost, může subjekt získat grant až 75% z celkové částky projektu.

Termín odevzdávání žádostí pro tradiční projekty je 16. října 2014 v 16:00 bruselského času.

Výzva MŽP je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců. Obecná nejvyšší míra podpory od Ministerstva životního prostředí činí maximálně 15% z celkových způsobilých nákladů projektu a současně ne více než 10 mil. Kč na jeden projekt. Žádosti o grant mohou být předkládány nejpozději do 15.8.2014 do 15:00. Více informací výzvě MŽP naleznete zde