Erasmus pro mladé podnikatele – termín podávání grantových žádostí již v červnu

Již 3. června se uzavírá příjem grantových žádostí v programu Erasmus pro mladé podnikateleProgram Erasmus pro mladé podnikatele pomáhá začínajícím evropským podnikatelům nabýt znalostí potřebných k zahájení nebo úspěšnému provozování malého podniku v Evropě. Noví podnikatelé se setkávají a vyměňují si znalosti a nápady pro podnikání se zkušeným podnikatelem, u něhož žijí a s nímž spolupracují po dobu 1 až 6 měsíců. Stážista může podle místa stáže dostávat měsíční podporu v rozmezí 530 – 1000 EUR.

Programu se lze účastnit ve dvou rovinách – jako začínající podnikatel, který získá zkušenosti  v malém nebo středním podniku jiné účastnické země, nebo v postavení hostitelské organizace, která od mladého podnikatele získá inovativní nápady a  moderní řešení pro svůj podnik.

Účast v programu není věkově omezená, účastnit se mohou:

  • noví podnikatelé podnikající méně než 3 roky;
  • začínající podnikatelé se zpracovaným podnikatelským plánem;
  • zkušení podnikatelé s vlastní prosperující firmou.

Program Erasmus pro mladé podnikatele financuje Evropská komise a funguje v účastnických zemích prostřednictvím místních kontaktních míst, která jsou způsobilá k podpoře podnikání (např. obchodní komory, centra pro začínající podnikatele, inkubátory atd.). Více informací naleznete zde.

Termín 3. června platí pro organizace, které chtějí působit jako hostitelské, nyní nelze podávat žádosti jako jednotlivec.

Dobrým příkladem z praxe je i zkušenost Evropské rozvojové agentury, která v minulosti  jako jediná organizace v ČR hostila stážistky v rámci tohoto programu – Zsuzsanně z Maďarska a Kadi z Estonska.

Pokud máte zájem o zapojení do projektu v rámci této výzvy, neváhejte kontaktovat manažerku partnerské sítě ERA Štěpánu Těžkou, a to na emailu stepana.tezka@eracr.cz nebo na telefonu +420 774 455 534.