ERA je partnerem dvou nových Erasmus+ projektů!

Zatímco většina evropských národních agentur již zveřejnila výsledky v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ (tedy projekty zaměřené na mobility), na výsledky v rámci Klíčové akce 2 programu (projekty partnerství) většina žadatelů ještě čeká. I přesto se již Evropská rozvojová agentura může pochlubit dílčími úspěchu, neboť je partnerem ve dvou nově schválených mezinárodních projektech.

erasmus+_uvodniobrazek

Prvním z nich je projekt European Challenges and Opportunities (Evropské výzvy a příležitosti, zkratka ECO). Jedná se o projekt financovaný z programu Erasmus+ v rámci KA2, Strategická partnerství v oblasti mládeže. Vedoucím partnerem projektu je portugalské město São João da Madeira nacházející se v průmyslové oblasti poblíž města Porto. I přes velké množství průmyslových podniků (např. výroba obuvi) zde stále narůstá problém nezaměstnanosti mladých kvalifikovaných lidí. Jedním z hlavních cílů projektu je proto zprostředkovat nezaměstnaným mladým lidem zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, průmyslu a mezinárodního obchodu, které by jim pomohly najít pracovní uplatnění. Konkrétně se projekt bude zaměřovat především na tzn. industrial tourism (cestování za účelem poznávání průmyslových zón, podniků a památek).

Cílů projektu bude dosaženo pomocí široké škály aktivit – účastníci projektu (sami mladí lidé postižení nezaměstnaností z oblasti São João da Madeira) budou moci vymyslet projekt užitečný pro jejich město, který by zároveň napomáhal zvyšovat zaměstnanost jejich věkové kategorie. Dále se zúčastní několika školení a stáží v partnerských zemích – tedy v České republice a Velké Británii. Pro rozšíření výsledků projektu (aby bylo možné je dále využít i v ostatních zemích EU) bude vytvořen manuál pro mladé podnikatele a další vzdělávací a propagační materiály.

Erasmus+

Další projekt má název Support for Professional Development of Staff in the field of Vocational Education and Training (Podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti odborného vzdělávání) a zabývá se zvyšováním kvality odborného vzdělávání v Bulharsku. Také tento projekt je financován z programu Erasmus+, tentokráte v rámci KA1, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Hlavním partnerem projektu je bulharské vzdělávací centrum BARS Consult Ltd. Jednou z aktivit projektu bude výjezd 12 bulharských vzdělávacích pracovníků (v oborech matematika a informatika) do České republiky, jehož součástí bude školení v daném oboru a exkurze na vybraných školách. Tyto aktivity bude organizovat právě Evropská rozvojová agentura.

Pokud máte zájem o napsání podobného projektu nebo o další informace o možnostech financování mobilit, neváhejte nás kontaktovat.