VET3D: národní report o stavu SOŠ

V rámci projektu VET3D bychom rádi představili národní report shrnující základní informace o stavu středního odborného vzdělávání a přípravy. Report čerpal informace pouze z národních a evropských oficiálních zdrojů a spolu s dalšími reporty z ostatních partnerských zemí tvoří základ přehledu aktuální situace stavu SOŠ v daných zemích.

AGORA: Závěrečná konference v Kluži

Závěrečná konference Agora se uskutečnila v prosinci v bývalém kasinu ve městě Kluž-Napoca. Partneři projektu se podělili o své zkušenosti z projektu Agora. Jednalo se o veřejný okamžik reflexe na závěr této 30 měsíční cesty Agora.

VET3D: mezinárodní online diskuze

Odborníci zapojeni do projektu VET3D financovaného v rámci programu Erasmus+ uspořádali 1. 12. 2022 mezinárodní online diskuzi se zástupci ze středního odborného školství. Cílem této diskuse bylo zmapovat a mezinárodně ověřit aktuální situaci, problémy a možná řešení v sektoru odborného vzdělávání a přípravy ve vztahu k rozvoji měkkých dovedností ve všech dimenzích vzdělávání (formální, neformální, na pracovišti). Experti v úvodu seznámili účastníky konference s hlavními zjištěními a následně s nimi diskutovali o aktuálních problémech a výzvách v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.

Diskuze se zúčastnilo celkem 22 účastníků ze zapojených zemí (Itálie, Lotyšsko, Řecko a ČR). Řešili se zejména problémy nedostatku pedagogů, jejich schopnosti a motivace rozvíjet u studentů měkké dovednosti napříč všemi dimenzemi učení a schopnost studentů socializovat se a budovat
si kontakty ke spolupráci fyzicky i v online prostředí (protože studenti SŠ představují hlavně generaci Z a digitální způsob socializace je pro ně
běžnější). Důležitým bodem problematiky našeho projektu je způsob integrace měkkých dovedností do běžných učebních osnov. Zapojení studentů do mimoškolních aktivit, jako jsou společně zpracovávané projekty, tábory a učení formou gamingu, je dle zástupců SŠ moderní a motivující způsob integrace měkkých dovedností do výuky, ale studenti nemají nebo nechtějí mít dostatek času se takto vzdělávat neformálně po skončení standardní / formální výuky ve škole.

Účastníci měli možnost se seznámit s reportem „DIGICOMP 3D PARTNERSHIP REPORT”- výzkumem klíčových kompetencí a měkkých dovedností v odborném vzdělávání pro SŠ studenty, který je k
dispozici na webových stránkách projektu https://vet3dproject.eu/wp-
content/uploads/2022/09/VET3D-IO1Report-Final-.pdf
Zpráva vytvořená (nejen) na základě této online diskuze bude k dispozici v lednu 2023.

Projekt VET3D je zaměřen na podporu měkkých dovedností ve formálním, neformálním a pracovním vzdělávání v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.
Navštivte prosím webové stránky projektu na adrese https://vet3dproject.eu/

Průběh a výsledky projektu doporučujeme také sledovat na na FB stránce https://www.facebook.com/VET3D-Project-109531734918907

Podpora nízkoemisních vozů pro sociální služby

Cílem výzvy je přispění k uspokojení poptávky po sociálních službách poskytovaných terénní a ambulantní formou, a to podporou navýšení jejich kapacit skrze rozšíření vozového parku. Za tímto účelem budou podporovány projekty, jejichž předmětem je nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical – PHEV), jež mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících sociální služby za
klientem / uživatelem.

eGovernment a kyberbezpečnost z IROPu

Podporované oblasti:

  1. Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
  2. Rozšíření propojeného datového fondu;
  3. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  4. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  5. Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
  6. Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
  7. Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
  8. Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
  9. Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
  10. Kybernetická bezpečnost

AGORA: World Planning Congress in Brussels

Část konsorcia AGORA se zúčastnila 58. světového plánovacího kongresu ISOCARP – International Society of City and Regional Planners v Bruselu.
Partneři projektu AGORA ze sdružení Eutropian, Urbasofia, Urbanistični inštitut Republike Slovenije a regionu Neckar-Alb šířili na kongresu práci a výsledky projektu ve třech různých prezentacích.
Například byla představena případová studie projektu AGORA: Multiplicita a konvergence v nízkouhlíkovém průmyslovém parku – testovací plánování v regionu Neckar-Alb. Testovací plánování realizovalo regionální sdružení Neckar-Alb s cílem vyvinout různé ideální scénáře plánování pro výstavbu prvního meziobecního obchodního a průmyslového parku se sníženým obsahem CO₂ v regionu Neckar-Alb.

AGORA: setkání partnerů v Praze

Partneři projektu AGORA se v říjnu 2022 osobně setkali v České republice, aby se navzájem informovali o svých stěžejních projektech, společně se poučili ze společných výzev a zamysleli se nad udržitelností svých strategií regenerace. Setkání hostil teritoriální partner projektu Praha 9.

Dne 13. října měli partneři AGORA možnost navštívit areál bývalé továrny Odkolek, kde vznikne nová rezidenční čtvrť pro městskou část Praha9.

Chcete se dozvědět více?
Podívejte se na prohlídku, kterou vás provede koordinátor Prahy 9 pro AGORU Pavel Pospíšek :

VET3D: prezentace projektu

Spolu s partnery projektu jsme vytvořili aktuální prezentaci s uvedením toho, jak jsme v realizaci projektu daleko a co jsme vytvořili. Neváhejte se podívat a zjistit, co vše děláme pro podporu rozvoje středního odborného vzdělávání nejen v ČR.

OP TAK: Podpora inovace

OP TAK: Podpora aplikace v podnicích