AGORA Walks

Tváří v tvář omezením mobility v důsledku současné pandemie vytvořili partneři projektu AGORA alternativní zahajovací kampaň prostřednictvím řady digitálních obsahů na podporu našeho projektu a získání příspěvků odborníků. Partneři projektu pracovali na různých akcích / kampaních, na nichž vzájemně úzce spolupracují. Jednou z těchto akcí jsou takzvané AGORA WALKS, v rámci kterých dojde k vytvoření videí na podporu publicity projektu a která budou následně využita pro komunikaci a další zapojení odborníků.

Videa z již uskutečněných AGORA walks můžete shlédnout na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora/section/agora-walks

5. Newsletter projektu DESK

Pátý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

Výzvy Národní sportovní agentury

V období od 21.12.2020 do 30. 06. 2022 jsou otevřeny investiční výzvy Národní sportovní agentury zaměřené na podporu výstavby a technického rozvoje sportovní infrastruktury včetně objektů zázemí a pořízení souvisejícího dlouhodobého majetku. Výzvy jsou otevřeny žadatelům z veřejného sektoru, včetně školských právnických osob či spolků a ústavů. Dle druhu projektového záměru jsou pak výzvy rozděleny do kategorie do 10 mil. a nad 10 mil. Kč.

Stáhněte si naše avízo výzvy, ve kterém naleznete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

V případě, že Vás výzva zaujala a přejete si tuto možnost využít, neváhejte nás kontaktovat na info@eracr.cz

Detailní znění výzvy naleznete zde: Dotační výzvy – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

Podpora Lidských práv – Norské fondy

Dne 21.1.2021 byla Ministerstvem financí ČR vyhlášena výzva v rámci takzvaných „Norských fondů“, která umožní neziskovým a výzkumným institucím, včetně škol, čerpat prostředky na výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti podpory národního provádění standardů lidských práv a obecného zvýšení povědomí o lidskoprávních tématech. Žádosti o podporu je možné podávat do 29.4.2021 prostřednictvím systému IS CEDR

Stáhněte si naše avízo výzvy, ve kterém naleznete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

V případě, že Vás výzva zaujala a přejete si tuto možnost využít, neváhejte nás kontaktovat na info@eracr.cz

Detailní znění výzvy naleznete zde: Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv – Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu | 2021 | Ministerstvo financí ČR – Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

ALERRT Průzkum

🚨 Průzkum projektu ALERRT je nyní k dispozici v 8 různých jazycích! Sdílejte své zkušenosti s dostupností služeb first responderů (hasičů, policistů, záchranářů) v:

Češtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=cs

Angličtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH

Holandštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=nl

Francouzštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=fr

Řečtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=el

Italštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=it

Španělštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=es

Portugalštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=pt

TICTAC Guide

Byla dokončena finální anglická verze průvodce dotačními příležitostmi pro veřejné instituce v rámci projektu TICTAC! Průvodce představuje inovativní neformální vzdělávací program využitelný nejen pro zaměstnance veřejných správy.

Český překlad průvodce by měl být dokončen v březnu 2021.

Pro více informací a stažení průvodce navštivte naši webovou stránku projektu!

Výzva NPŽP – Projektová příprava

Do 31.3.2021 je pro podávání žádostí otevřena výzva Národního programu Životní prostředí s cílem nabídnout financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů apod. Podmínkou účasti je následná realizace projektu v rámci výzev Operačního programu životní prostředí v období 2021 – 2027.

Stáhněte si naše avízo výzvy, ve kterém naleznete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

V případě, že Vás výzva zaujala a přejete si tuto možnost využít, neváhejte nás kontaktovat na info@eracr.cz

Detailní znění výzvy naleznete zde: Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

4. Newsletter projektu DESK

Čtvrtý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

AGORA úvodní online konference

Úvodní konference projektu AGORA – „Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets” – Good governance prostřednictvím sociálních inovací

Projekt AGORA, který je spolufinancovaný programem Interreg Danube, byl oficiálně zahájen online konferencí. Konference se zúčastnilo více než 27 zástupců partnerů projektu, dále zástupců vedoucího partnera projektu a rumunské národní agentury.

Cílem projektu AGORA je zlepšit kapacitu orgánů veřejné správy na místní a regionální úrovni tak, aby se staly důvěryhodnějšími a aktivnějšími aktéry v oblasti územní revitalizace prostřednictvím vývoje, testování a integrace nových provozních a politických nástrojů.

Pod vedením města Cluj-Napoca a s využitím zkušeností v oblasti obnovy a zhodnocování opuštěných pozemků a budov AGORA testuje a usnadňuje přijetí nových nástrojů klíčovými aktéry v partnerských městech s cílem využít a znovu obnovit nevyužitý místní majetek (opuštěné veřejné a soukromé budovy a pozemky) a propojit ho s místními a zahraničními ekonomickými příležitostmi.

Doba trvání projektu je 30 měsíců, počínaje 1. červencem 2020. Celkový způsobilý rozpočet projektu je 2 396 870,05 EUR.

Projekt pomocí svých aktivit usiluje o:

  • Zlepšení strategií participativní správy;
  • Vznik inovativních rámců řízení pro hodnocení, monitorování a srovnávání;
  • Spoluvytváření a hodnocení veřejných služeb;
  • Přenositelnost skrze AGORA Toolkit pro města a plánovače;
  • Vzájemné učení, znalosti a přenositelnost pilotáže

3. Newsletter projektu DESK

Třetí newsletter projektu DESK ke stažení zde