Podpora nízkoemisních vozů pro sociální služby

Cílem výzvy je přispění k uspokojení poptávky po sociálních službách poskytovaných terénní a ambulantní formou, a to podporou navýšení jejich kapacit skrze rozšíření vozového parku. Za tímto účelem budou podporovány projekty, jejichž předmětem je nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical – PHEV), jež mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících sociální služby za
klientem / uživatelem.

eGovernment a kyberbezpečnost z IROPu

Podporované oblasti:

  1. Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
  2. Rozšíření propojeného datového fondu;
  3. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  4. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  5. Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
  6. Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
  7. Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
  8. Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
  9. Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
  10. Kybernetická bezpečnost

VET3D: prezentace projektu

Spolu s partnery projektu jsme vytvořili aktuální prezentaci s uvedením toho, jak jsme v realizaci projektu daleko a co jsme vytvořili. Neváhejte se podívat a zjistit, co vše děláme pro podporu rozvoje středního odborného vzdělávání nejen v ČR.

OP TAK: Podpora inovace

OP TAK: Podpora aplikace v podnicích

Podpora komunálních FVE pro obce

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení FVE panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podpora přírodních zahrad

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Nová podpora ekomobility obcí

Výzva financovaná z Národního plánu obnovy, vyhlašovaná skrze Národní program životního prostředí (NPŽP) podpoří nákup vozidel s alternativním pohonem (elektro nebo vodíkový pohon).

OP JAK: Nové šablony pro školy

Dotační žádosti lze podávat od 25.5.2022 do 28.4.2023.

AGORA: setkání partnerů v Sofii

Po více než roce omezení cestování se partneři projektu AGORA opět mohli setkat fyzicky. Ve dnech 11. a 12. května 2022 se v bulharském hlavním městě konalo druhé fyzické setkání, zasedání řídicího výboru a nadnárodní seminář o budování kapacit, které pořádala Sofijská rozvojová asociace a Sofijský magistrát.
Fyzicky i online se sešli územní partneři z Kišiněva v Moldavsku, Kluže-Napoky v Rumunsku, Koprivnice v Chorvatsku, Kranje ve Slovinsku, regionu Neckar-Alb v Německu, Prahy v České republice, Slavonského Brodu v Chorvatsku, Szarvaše v Maďarsku a Zenice v Bosně a Hercegovině. Osobně se připojili také vědečtí partneři z Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Urbasofia a Eutropian, online pak Pakora a Metropolitan Research Institute – Városkutatás Kft.

K nadnárodnímu semináři o budování kapacit se připojili také zástupci dalších bulharských obcí, zainteresovaných stran a dalších projektů INTERREG Danube v oblasti kultury a obnovy měst. Účastníci společně pracovali na pilířích souboru nástrojů pro budování kapacit AGORA, které budou vytvořeny později v rámci projektu, a to v různých oblastech, od finančních a obchodních modelů po zapojení zúčastněných stran, od spravedlivého územního plánování po udržitelnost.