Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/13692/virtual) in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/eracr.cz/wp-includes/blocks.php on line 532
ERA novinky – Evropská rozvojová agentura

ERA hledá nového kolegu/kolegyni: Dotační konzultant

Do našeho malého přátelského týmu hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici „Dotační konzultant/ka“.

Jestli se orientujete v problematice dotačních projektů, mluvíte anglicky a je vám blízký proklientský přístup, budeme rádi, když nám pošlete váš životopis doplněný o seznam vámi řešených projektů spolu s vaším motivačním dopisem na adresu info@eracr.cz.

Úspěch projektu AgriGo4Cities

Projekt AgriGo4Cities byl vybrán jako jeden ze stěžejních projektů a dobrých příkladů nadnárodní spolupráce ve prospěch evropských občanů v rámci oslav výročí 30 let programu Interreg. Více informací naleznete zde.

Národní trénink App Your School

V pondělí 22. května 2017 se na ZUŠ Music Art na Praze 5 uskutečnil Národní trénink k novým médiím a technologiím v rámci projektu App Your School, o kterém si můžete více přečíst zde. Organizace konference se ujala Evropská rozvojová agentura s.r.o., ve spolupráci s firmou DISK Multimedia a pedagogickým sborem výše zmíněné umělecké školy. V rámci konference se účastníci dozvěděli zajímavé informace o projektu App Your School, který se zabývá využíváním nových médií a aplikací. Dále zástupci ERA pohovořili o životě dvou italských učitelů Manziho a Munariho, jejichž životní přesvědčené a průkopnické postoje jsou vzorem celého projektu.

Ve druhé části konference zástupci ze ZUŠ Music Art prezentovali, jak v současnosti vypadá multimediální výuka v Čechách. Mluvili také o tom, jaké jsou jejich zkušenosti z praktického využívání multimédií při výuce. Konference se zúčastnilo okolo třiceti posluchačů, kteří měli možnost dozvědět se více o důležitosti a efektivnosti využívání nových médií a technologií a odnesli si tedy řadu cenných poznatků, které budou moci zajisté v budoucnosti využít.

App Your School rozjíždí školení pro učitele

V rámci mezinárodního projektu zaměřeného na podporu využití ICT pomůcek ve vzdělávání proběhnou v květnu v Praze dvě národní školení pro učitele a další pracovníky ve školství. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na první školení, které proběhne v pondělí 22. května. Vystoupí zde zástupci ERA, kteří představí App Your School. Dále k publiku promluví zástupci ZUŠ Music Art, která patří mezi průkopníky používání ICT ve vzdělávání. Školení na závěr doplní a po technické stránce oživí odborníci ze společnosti DISK Multimedia, kteří přítomným zájemcům předvedou dostupná zařízení. Pozvánku najdete zde.

 

CREA.T.Y.V.

Nový mezinárodní projekt, do kterého se Evropská rozvojová agentura zapojila, odstartoval 1.4.2017. Projekt s názvem CREA.T.Y.V. poběží 24 měsíců a zúčastní se ho instituce z České republiky, Irska, Itálie a Rumunska. Cílem projektu je zapojení mladých lidí s omezenými možnostmi zpět do společnosti a posílení jejich schopností a sociálního sebevědomí tak, aby se mohli znovu aktivně podílet na tvorbě budoucí společnosti.

Spolupráce bude zahájena během Kick-Off Meeting v Bukurešti, který se uskuteční začátkem května. Setkání se zúčastní zástupci ERA i ostatních partnerských organizací, aby si vyměnili nápady a rady. Dále zde vedoucí partneři představí metodu kreativního dramatu jakožto zásadní výukový nástroj celého projektu.

Více o projektu CREA.T.Y.V. a jeho smyslu najdete zde.

Informační webináře Erasmus+ Výzva 2016

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační webináře pro budoucí žadatele o projekty v rámci programu Erasmus+. Webináře, tedy online semináře, jsou alternativou k informačním seminářům Erasmus+ školní vzdělávání, které se konají v Praze. K účasti na webináři potřebujete pouze počítač s připojením na internet. Zájemce se zaregistruje vyplněním své e-mailové adresy, na níž mu bude včas zaslán vstupní odkaz na webinář společně s návodem ke vstupu.

Obsah webinářů je stejný jako obsah seminářů, které DZS pořádá. Jejich cílem je:

  • informovat instituce o možnostech zapojení do projektů v oblasti školního vzdělávání
  • upozornit na dokumenty vztahující se k Výzvě 2016
  • seznámit účastníky s žádostí o projekt a postupem při jejím podávání

Pořádané webináře se na zaměřují na tyto klíčové akce:

  • KA1 – Projekty mobility osob v oblasti vzdělávání

Je možné si vybrat ze 2 termínů konání webináře:  5. 1. a 12. 1. 2016 vždy v čase 14:00 – 17:00, obsah je totožný. Více informací a registrace zde. Termín podání žádosti o projekty je 2. 2. 2016.

  • KA2 – Projekty partnerství pouze mezi školami

Je možné si vybrat ze 3 termínů konání webináře: 13. 1., 19. 1. a 26. 1. 2016 vždy v čase 14:00 – 17:00, obsah je totožný. Více informací a registrace zde. Termín podání žádosti o projekty je 31. 3. 2016.

V případě zájmu o podání žádosti o projekt v rámci programu Erasmus+ Vám Evropská rozvojová agentura s radostí pomůže s jeho přípravou!

Program Erasmus+ podporuje také sportovní aktivity

sport-erasmus

Program Evropské unie Erasmus+ navazuje na své předchůdce a podporuje mezinárodní spolupráci zejména v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, ale nejen tam, zaměřuje se také na podporu sportu. Možnosti podpory v této oblasti přehledně shrnuje nové speciální vydání časopisu Mozaika, kterou si můžete stáhnout zde.

Kromě přehledu dotačních možností je možné si v Mozaice přečíst o úspěšných projektech, které byly v oblasti sportu programem Erasmus+ podpořeny v minulosti.

I ERA má takové příklady v rukávě – Erasmus+ podpořil například projekt GAMES.Net zaměřený na tradiční hry a sporty jako součást kulturního dědictví a nejnověji také projekt Move up! zaměřený na zdravý životní styl školáků.

Centrum sociálních služeb Praha bude bojovat proti šikaně na školách s využitím evropských peněz

sikana_250px

Na začátku července byly Generálním ředitelstvím pro Spravedlnost Evropské komise vyhlášeny výsledky výzvy Daphne financující Nadnárodní projekty zaměřené na děti jako oběti šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL). Schváleno bylo jen pět projektů a Centrum sociálních služeb, které je dlouhodobým členem Partnerské sítě ERA, je partnerem v jednom z nich.

Výzva, která se uzavřela 10. března tohoto roku, byla zaměřena na boj proti šikaně mládeže na školách, v ústavních sociálních zařízeních a podobných insittucích. Celková alokace na tuto výzvu byla 1,5 milionu EUR, přičemž jeden projekt mohl získat grant ve výši 75 000 – 375 000 EUR. Schválený projekt, kterého se účastní Centrum sociálních služeb Praha nese název Build Future, Stop Bullying a disponuje s rozpočtem 208 238,80 EUR. Na projektu se budou podílet i zahraniční partneři z Itálie, Španělska, Řecka a Bulharska, přičemž hlavním organizátorem projektu je městská část Říma (Municicpio I). Projekt bude probíhat od září 2015 do srpna 2017.

Rolí každého partnera zapojeného do projektu je monitorování a sbírání dat o šikaně, vzájemné sdílení nejlépe uplatňovaných praktik potlačující šikanu a následné šíření výsledků a uplatňovaných tréninkových metod zabraňující šikaně a jejímu šíření. Součástí projektu je také pilotní testování těchto metod.

 CSSP se prostřednictvím svého Centra primární prevence zapojí do následujících tří pracovních balíčků:
  1. Výměna zkušeností a dobré praxe mezi zapojenými organizacemi v oblasti působení na školách. Výstupem bude příručka pro úspěšnou spolupráci prevenčních center a škol a pro úspěšné vedení vzdělávací a preventivní kampaně na školách.
  2. Vzdělávací aktivity. Výstupem budou přímo akce na školách – vzdělávací přednášky a workshopy pro učitele, studenty a rodiče.
  3. Šíření výstupů. Výstupem bude konference/seminář/přednáška pro veřejné instituce (zástupce města, krajů, MŠMT apod.), která bude zprostředkovávat veřejnosti výstupy projektu a bude sloužit k vylepšení strategie proti šikaně na národní úrovni.
Centrum sociálních služeb je dlouhodobým členem naší partnerské sítě. Pokud i Vy toužíte uskutečnit dlouho plánovaný projekt a získat finanční prostředky, tak neváhejte a staňte členem naší sítě!

Úspěch Evropské rozvojové agentury – Hranická rozvojová agentura a Městská část Prahy 9 získaly dotaci na projekty v rámci programu Evropa pro občany

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) zveřejnila 12. listopadu seznam podpořených projektů v rámci programu Evropa pro občany, opatření 2.2 Sítě měst. V rámci výzvy, která měla uzávěrku v září, podali s naší pomocí žádost i dva členové ERA Partnerské sítě – Hranická rozvojová agentura a Městská část Praha 9.

Celkem bylo schváleno 12 projektů a rozděleno bylo 1 470 000 EUR. Na jednotlivé projekty tak připadá mezi 60 000 EUR a 150 000 EUR. Schválené projekty stejně jako celý program Evropa pro občany jsou zaměřeny na podporu aktivního evropského občanství; zvýšení povědomí o společné historii a hodnotách, rozvíjení kulturního porozumění a podporu demokratické účasti na úrovni EU.

Projekt s názvem „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“, do kterého Evropská rozvojová agentura úspěšně zapojila Prahu 9, si klade za cíl zvýšit povědomí občanů o otázkách ochrany životního prostředí a předcházení klimatickým změnám. Projekt staví na zkušenostech vedoucího partnera, kterým je rakouská firma im-plan-tat. Do projektu jsou kromě Rakouska a České republiky zapojeny organizace z Malty, Portugalska a Španělska. Každý z partnerů v rámci projektu uspořádá dvoudenní akci pro partnery a pro místní obyvatele, jejíž součástí budou workshopy, semináře a exkurze do vhodných subjektů. Zástupci Prahy 9 budou reprezentovat ČR na mezinárodních setkáních v partnerských zemích. Celkový grant projektu je 100 000 EUR, z čehož Praha 9 dostane 20 000 EUR na uspořádání konference a na zajištění studijních cest.

Hranická rozvojová agentura se úspěšně zapojila do projektu s mírně krkolomným názvem „Síť měst pro vyplnění mezer mezi evropskými spotřebiteli, tvůrci politik a ekologickými producenty“, se zaměří na veřejné debaty občanů s firmami, ale také na diskuze na veletrzích a festivalech v souvislosti s otázkami o ekologickém zemědělství. Dalším cílem projektu je zapojení zemědělských produktů do ekologických politik EU. Celkový grant na projekt byl vyčíslen na 150 000 EUR.

Pokud máte také zájem o zapojení do podobného projektu, neváhejte nás kontaktovat. Aktuální nabídky na zapojení do projektů naleznete v Burze projektů.