AGORA úvodní online konference

Úvodní konference projektu AGORA – „Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets” – Good governance prostřednictvím sociálních inovací

Projekt AGORA, který je spolufinancovaný programem Interreg Danube, byl oficiálně zahájen online konferencí. Konference se zúčastnilo více než 27 zástupců partnerů projektu, dále zástupců vedoucího partnera projektu a rumunské národní agentury.

Cílem projektu AGORA je zlepšit kapacitu orgánů veřejné správy na místní a regionální úrovni tak, aby se staly důvěryhodnějšími a aktivnějšími aktéry v oblasti územní revitalizace prostřednictvím vývoje, testování a integrace nových provozních a politických nástrojů.

Pod vedením města Cluj-Napoca a s využitím zkušeností v oblasti obnovy a zhodnocování opuštěných pozemků a budov AGORA testuje a usnadňuje přijetí nových nástrojů klíčovými aktéry v partnerských městech s cílem využít a znovu obnovit nevyužitý místní majetek (opuštěné veřejné a soukromé budovy a pozemky) a propojit ho s místními a zahraničními ekonomickými příležitostmi.

Doba trvání projektu je 30 měsíců, počínaje 1. červencem 2020. Celkový způsobilý rozpočet projektu je 2 396 870,05 EUR.

Projekt pomocí svých aktivit usiluje o:

  • Zlepšení strategií participativní správy;
  • Vznik inovativních rámců řízení pro hodnocení, monitorování a srovnávání;
  • Spoluvytváření a hodnocení veřejných služeb;
  • Přenositelnost skrze AGORA Toolkit pro města a plánovače;
  • Vzájemné učení, znalosti a přenositelnost pilotáže